Waarzeggers Online

24u/24 Astrolijn
Belgie
BESTEL NU ONLINE
Klik hier en koop snel belcredits
Nederland
KOOP BELCREDITS
Klik hier en koop snel belcredits

Koop hier uw BelCredits

Goedkoper en anoniem met BelCredits bellen
Belgie
03 500 44 40
Lokaal telefoonnummer
Nederland
070 208 9000
Lokaal telefoonnummer
astrobabbel
BESCHIKBAAR
Code: 5619
Energetische Lichtwerkster

Sofia

Zodiac teken VISSEN

Een paragnoste, medium, waarzegster, healster of energetisch lichtwerkster met het sterrenteken Vissen is meestal  een warm hoog sensitief  persoon.  Meestal beschikt die ook over de karaktereigenschap om héél sterk personen en situaties  te kunnen aanvoelen.

Sofia  is zo een medium  geboren onder het sterrenteken Vissen .  Het is een lieve goedlachse  dame, met een hart van goud, die reeds vanaf haar geboorte “anders” was. Als jongste uit een familie met 6 kinderen kreeg ze de Gave om te kunnen “healen” mee van haar moeder, die zelf ook deze eigenschap bezat.   Sofia’s leven ging zeker  niet over rozen.  Ze had het niet gemakkelijk en kreeg in haar leven ook een aantal tragische gebeurtenissen te verwerken.   Deze zaken hebben haar uiteindelijk  allemaal gesterkt en haar doen beseffen dat ze, vanuit de ervaringen die hiermee  heeft opgedaan, uiteindelijk ook anderen zou kunnen helpen…

 Sofia is vooral energetisch hulpverleenster, werkzaam op een astrolijn, die tijdens het gesprek met de klant een “healing” verstrekt via trillingen in haar stem.  Ze werkt tijdens haar readings vooral via  de  Gidsen en met de engelenenergie.  Sofia is zowel heldervoelend als helderwetend.

Leg al je problemen of blokkades aan Sofia voor … alles waar je mee zit krijgt bij Sofia steeds de aandacht die het verdient.  Alleen al het feit dat jij  ergens mee  zit en er vervolgens met medium Sofia  over kunt praten is een eerste maar wel zéér belangrijke stap  in de richting van een oplossing.  Sofia biedt ook hulp en steun tijdens rouwverwerking

Sofia’s specialiteit is de reconnective healing op afstand.   Niet gematerialiseerde energie volgt namelijk niet de wetten van de materie. Het volgt zijn eigen weg en is daar waar het bedoeld is te zijn.  Sofia kan je helpen om dat proces bij jou op gang te brengen.

Sofie gaat proberen van jou liefdevol te helpen en te coachen zodat je weer verder kan op het levenspad.

 Wat is Reconnective healing ?

Reconnective Healing is ontdekt door Dr. Eric Pearl, Los Angeles.   Eric geniet hierdoor héél veel interesse uit de internationale medische wereld.

Er zijn twee verschillende toepassingen waarbij  de Reconnective energie wordt gebruikt :

Reconnective Healing is een krachtige nieuwe wijze van healing, die lichaam en geest weer in balans kan brengen.

Het is het resultaat van een interactie met het gehele spectrum van de helende Reconnective Healing frequenties.

Reconnective Healing  verschilt sterk met  Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing en overstijgt elke techniek van het traditioneel energetische  healen.

Dit is omdat het niet focust op symptomen. Juist daarom is het in feite geen therapie of behandeling.

Er wordt gewoon gezorgd  voor een wisselwerking met de Reconnective Healing Frequenties.

Dit resulteert  soms genezingen die ogenblikkelijk ingang vinden en die vaak ook levenslang blijven duren.

Eric Pearl zegt hierover: "Als je geluk hebt, ontvang je de healing waar je op hoopte. Als je echt geluk hebt ontvang je een healing die je zelfs  in je stoutste dromen niet had durven te verwachten, een healing die het Universum speciaal voor jou bedacht had."

The Reconnection gebruikt dezelfde helende frequenties als de Reconnective Healing en is gericht op het verbinden van ons eigen raster van energetische lijnen met het universele energetische raster in alle dimensies van tijd en ruimte. Tijdens de Reconnection word je in verbinding gebracht  met een tijdloos systeem van intelligenties.  We worden zo verbonden met onze Master Vibration, met onze Evolutie zelf.

BESCHIKBAAR
Code: 1919
Astroloog

Ludo

Zodiac teken TWEELINGEN

Een astroloog, waarzegger,  helderziende,  paranormale hulpverlener of –coach  met het sterrenteken Tweelingen  is meestal  een vlot communicatief persoon.  Meestal beschikt die ook over brede waaier  van veelzijdige  interesses en een analytisch vermogen om elke situatie juist in te schatten.

Ludo Legein is zo een astroloog en kaartlegger die geboren is met de zon in het teken Tweelingen.  Het is een vlotte en vriendelijke man met het hart op de juiste plaats en een krachtig inlevingsvermogen.  Als zoon van de bekende Vlaamse kaartlegster Emmy Kelders was het spirituele, het esoterische  en het paranormale bij hem al van kinds-af-aan vertrouwde materie.  Later is hij zich ook nog gaan verdiepen in de astrologie en wist hij via een opleiding bij astrologe Dianne Delbarre en vooral ook door een flinke dosis zelfstudie van de astrologie uiteindelijk zijn beroep te maken…

Als spirituele hulpverlener, werkzaam op een professionele  astrolijn  kan Ludo Legein  aan de hand van je geboortedatum voor jou berekenen welke planeten jouw horoscoop momenteel  gunstig en dewelke jouw horoscoop momenteel ongunstig beïnvloeden : m.a.w.  als je plannen hebt is het dan een verstandig idee van  die onmiddellijk tot uitvoering te brengen of doe je er beter aan van die voornemens nog even uit te stellen tot een later, wellicht meer gunstiger moment…

Ook op liefdesvlak kan het voor jezelf  interessant zijn om te laten verifiëren of jij en je geliefde écht wel bij elkaar passen.  Is hij of zij écht de ware of doe je er verstandiger aan van  nog eventjes vrijgezel te blijven  ?  Aan jou de keuze ?

De astrologie of sterrenwichelarij is een eeuwenoude wetenschap die  een antwoord kan bieden op heel wat prangende  vragen.  Het is immers algemeen geweten dat in het verleden heel wat koningen, keizers en zelf presidenten hun beleidsbeslissingen eerst toetsten aan de astrologie.  Denk maar aan bekende zieners als de Franse astroloog Nostradamus die in de 16e eeuw advies gaf aan menig Europees vorstenhuis, Raspoetin die de vaste astroloog was van de Russische tsarina  en meer in de huidige tijd de Amerikaanse president Ronald Reagan, die zich in veel van  zijn beslissingen liet bijstaan door astrologe Joan Quigsley…

Het lot laten bepalen door de stand van de planeten en de interpretatie  van de planetaire bewegingen heeft zo zijn logica.  We weten immers dat de planeten hun  invloed laten voelen op onze aarde.  De maan beïnvloedt duidelijk het water hier op aarde : denk maar aan de getijden van de zeeën en oceanen (eb en vloed)  en de cyclus van de maandstonden bij de vrouw.  Als de maan alles wat met water te maken heeft kan beïnvloeden  waarom zou de maan dan ook niet ons als mens niet beïnvloeden :  ons lichaam bestaat immers voor 70 % uit water?!....

Ludo Legein combineert zijn astrologische kennis met de kaarten van het Belline Orakel.  Op die manier is hij is staat om de zaken die jou overkomen en de dingen waarmee je gaat te maken krijgen ook duidelijker te situeren in de tijd.  Het is beter van alle problemen waar je mee zit  en plannen  die je nog koestert eerst aan een vermaard en gereputeerd astroloog als Ludo Legein voor te leggen.  Vervolgens zijn  raad en adviezen in overweging te nemen  Pas daarna kan JIJZELF de juiste beslissing nemen…

Ludo Legein is enkel te consulteren via de kwalitatieve astrolijnen.  U  kan hem ook boeken voor evenementen, individuele en groeps-consulten en (privé)feestjes. (steeds op afspraak)

Met zijn jaren praktijkervaring is Ludo Legein zeker  geen onbekende in het Astro wereldje,  hij is werkelijk een autoriteit is zijn vak.  Ludo Legein staat ook jaarlijks met zijn voorspellingen in tal van tijdschriften waaronder Dag Allemaal en TV familie en was reeds talloze keren te zien in tal van TV programma’s.  In het verleden was hij ook actief als  huisastroloog van Radio 2 Omroep Antwerpen, waar hij een dagelijkse horoscooprubriek verzorgde….

 
AFWEZIG
Code: 1771
Energetisch Medium

Cynthia

Mevrouw Cynthia is een lichtwerkster die je kan helpen om in je leven opnieuw spiritueel evenwicht terug te vinden. Ze kan je helpen via het automatische schrift en via boodschappen van de Gidsen
kaarlegster
AFWEZIG
Code: 1995
Bekend van TV

Brigitta

Zodiac teken KREEFT

Een kaartlegster of  helderziende  geboren onder het sterrenteken Kreeft  is meestal  een warm en verzorgend  persoon met een groot inlevingsvermogen. Ze kunnen zich eenvoudig inleven in situaties van anderen omdat ze beschikken over een grote verbeeldingskracht en een rijk emotioneel leven .

Madame Brigitta is geboren onder dit zonneteken en behoort met haar aangeboren Gave tot het uiterst selecte clubje van : de betere Vlaamse helderzienden...  Wie reeds het geluk heeft gehad van bij haar op consult te mogen gaan kan dit maar moeilijk ontkennen  :

Madame Brigitta is en blijft een fenomeen.  Haar voorspellingen blijken immers keer op keer tot in de kleinste details te kloppen...

Niet voor niets is zij dan ook uitgegroeid tot de persoonlijke kaartlegster van vele B.V's -Zo was wijlen charmezanger Eddy Wally indertijd één van haar beste klanten- en ondertussen is Brigitta ook al zelf een B.V. onder de kaartlegsters !!...

Niettegenstaande Brigitta een drukbeklante en veelgevraagde paragnoste is, blijft ze vooral een volksmens zonder al teveel scrupules.   Ze weet haar werk op de betere astrolijnen  te combineren met een drukbezochte praktijk bij haar thuis in het Vlaamse gehucht Opstal nabij Buggenhout.

Bij Brigitta thuis is het dan ook letterlijk “De Zoete Inval”.  Zo staan de koffiekan en de koekjesdoos steeds klaar. Deze lieve goedlachse vrouw  geeft je direct dat warme en huiselijke gevoel.  Brigitta verkoopt géén streken maar laat vooral haar hart spreken, en juist dat wordt door velen héél erg op prijs gesteld..

Optimisme blijft Brigitta’s sterkste troef.  Ook al bevind je jezelf  in het diepste dal, steeds is er een lichtpuntje aan de horizon bij Brigitta.  Nochtans heeft Brigitta het zelf niet steeds gemakkelijk gehad in haar leven : zelf half verlamd door een hersenbloeding, een man die dronk, haar bedroog en sloeg, een kind aan de drugs : …Brigitta zelf is door het leven zeker niet gespaard gebleven, en toch heeft ze, niettegenstaande alles wat ze zelf heeft moeten doorstaan en mogen meemaken, nog steeds de Kracht om via haar Gave anderen te helpen….

Brigitta stelt je onmiddellijk op je gemak, zij biedt vooral een luisterend oor en zal je met alle discretie en met raad en daad proberen bij te staan bij alle mogelijke problemen op persoonlijk, op emotioneel en op zakelijk vlak.

Madame Brigitta verkrijgt haar inspiratie via de kaarten en de pendel. Maar eigenlijk is zij vooral een medium d.w.z. zij krijgt beelden, woorden en zinnen door via haar begeleiders en Gidsen. Tijdens haar consulten beschrijft zij tot in details het karakter, de woonsituatie, de gezondheid, het verleden en de toekomst.

Je kan bij Madame Brigitta o.m. terecht voor kaartleggen, pendelen en uiteraard ook een goed gesprek...

Brigitta werkte reeds mee aan tal van radio- en t.v.-programma’s.  Ook haar jaarvoorspellingen in het tijdschrift ‘Dag Allemaal’ wisten vriend en vijand te verstommen. Madame Brigitta slaat keer op keer ‘Nagels met Koppen’

Wat is een medium?

Een Medium is een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het tastbare, het fysieke.

Bij alternatieve genezingen kan een medium een tussenpersoon van genezende, helende  kracht zijn.

Bij spiritisme is een medium een persoon die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met personen hier op aarde kunnen communiceren.

Wat is het verschil tussen een medium en een paragnost ?

Paragnost, Helderziende, Waarzegger het zijn allemaal begrippen die feitelijk hetzelfde betekenen maar die  functioneel wel verschillend kunnen zijn.

Een medium is in staat om via de helper (engelen of Gidsen) of via een persoon die is overgegaan, informatie te verkrijgen en die informatie ook  door te geven. Vaak krijgt het medium beelden binnen via het "derde oog"  of zesde zintuig.   Het medium is als het ware een soort van doorgeefluik die de verkregen informatie van ‘Gene Zijde’ op een zo goed mogelijke manier moet vertalen en naar buiten moet brengen

Met welke vraagjes kan je terecht bij een medium van de astrobabbel-lijn?

Er zijn vele vragen denkbaar, die je zou kunnen stellen aan een medium op de astrobabbel-lijn.

Je kan bijvoorbeeld denken aan het “contact met een overleden dierbare”, vaak zal dit een persoon zijn, maar er zijn natuurlijk ook mediums die de Gave bezitten  om contact te kunnen leggen met je overleden huisdier.

Daarnaast zijn er verschillende mediums die over de Gave beschikken  om contact te kunnen leggen met engelen en Gidsen.

AFWEZIG
Code: 1917
kaartleggen met intuïtieve flashes

Sissy

Mijn helderziendheid, helderhorendheid en helderwetendheid zijn uitzonderlijke aangeboren talenten die ik al van kindsafaan gebruik...
Astrobabbel
AFWEZIG
Code: 1918
Astrologe

Rosa

Zodiac teken MAAGD

Een waarzegster, astrologe,  helderziende,  paranormale hulpverleenster of –coach  geboren onder het sterrenteken Maagd  is meestal  een vlot communicatief persoon.  Meestal beschikt die ook over brede waaier  van veelzijdige  interesses en een analytisch vermogen om elke situatie juist in te schatten.

Mevrouw Rosa is  zo een kaartenlegster en astrologe  die geboren is met de zon in het teken Maagd.  Ze erfde haar Gave van haar grootmoeder.  Na een erg dramatische wending in haar leven waarbij ze erg bijgestaan werd door de vermaarde astrologe Rita Vercruysse uit Tiegem, raakte ze helemaal in de ban van deze discipline en zag ze ook in hoe zijzelf hiermee anderen zou kunnen helpen en steun bieden.

Ze nam toen het besluit  om lessen te gaan volgen en zich vervolgens helemaal in de astrologie te gaan verdiepen.  De koers en baan van sterren en planeten alsmede de kunst om die ook te gaan duiden werden voor mevrouw Rosa een échte passie…  Wat Rosa vooral intrigeerde wan de manier waarop je via de astrologie kon verklaren waarom bepaalde  dingen die in je leven plaatsvonden en dat alles wel degelijk gebeurt met een reden.  Immers, alles in dit leven heeft zo zijn oorzaak en gevolg.  Niets gebeurt zomaar.  Via de kennis van de astrologie beschik je ook over de wapens om  je beter op alles voor te bereiden en, de instrumenten om de hardere tijden in je leven weerstand te bieden en het hoofd rechtop te houden.  Na regen komt zonneschijn, maar het kan handig zijn om eens door mevrouw Rosa in je horoscoop naar de ‘weersverwachtingen’ te laten kijken, zeg maar…

Als spirituele hulpverleenster, werkzaam op een professionele  astrolijn  kan mevrouw Rosa   aan de hand van je geboortedatum voor jou berekenen welke planeten jouw horoscoop momenteel  gunstig en dewelke je horoscoop momenteel minder gunstig beïnvloeden : m.a.w.  als je plannen hebt is het dan een goed of verstandig idee van  die onmiddellijk te gaan uitvoeren of doe je er misschien beter aan van je intenties nog even in de ijskast te laten tot aan een later, wellicht meer favorabel  tijdstip.  Immers een goede zeeman zal er ook de voorkeur aan geven om met zijn schip te gaan uitvaren als de kans op storm het kleinst is toch ?...

Ook op liefdesvlak kan het voor jezelf  interessant zijn om door mevrouw Rosa te laten checken of jij en je geliefde écht voor elkaar voorbestemd zijn.  Hiertoe kan zij een partnerhoroscoop trekken waarbij kan bekeken worden of de man (of vrouw) van je dromen écht wel bij je past.     Aan jou de keuze uiteraard, die zal mevrouw Rosa nooit in jouw plaats maken, het enige wat zij doet is advies verstrekken, de uiteindelijke beslissingen neem je nog altijd zelf…

 Mevrouw Rosa combineert haar astrologische kennis met de Lenormand kaartjes.  Via dit hulpmiddel is zij ook  is staat om de meer praktische dingen die jou overkomen en de dingen waarmee je gaat te maken krijgen op korte termijn ook beter zijn plaats te geven.

Hoe dan ook  : als je ergens mee zit of als je bepaalde  plannen  mocht  koesteren het kan zeker geen kwaad om hierover ook eerst eens mevrouw Rosa te raadplegen

Wat is een horoscoop ?

Een horoscoop is een astrologische voorstelling van het hemelgewelf, gezien vanuit een specifieke plaats op aarde op een welbepaald moment.

De term is afgeleid van het Griekse "horoskopos", wat "kijken naar de uren" betekent en "horoskopoi", "schrijver van het uur".

Volgens de astrologie is er een verband tussen de stand van hemellichamen zoals zon, maan en planeten en gebeurtenissen die zich op aarde voordoen.

  Er kan een horoscoop getrokken worden voor elke gebeurtenis, zowel in het verleden, heden alsmede de toekomst.  Wanneer een horoscoop zich richt op het geboorte jaar dan spreken wij over een "geboortehoroscoop".  Deze, maar zeker ook de "dag horoscoop" ( gebaseerd op een of meerdere sterrenbeelden) zijn tegenwoordig zéér populair.

Een horoscooprubriek in een tijdschrift of krant is gebaseerd op actuele zon, maan - en planeetstanden die worden vergeleken met de globale stand van de Zon in de geboortehoroscoop (iemands "sterrenbeeld").   Dat is eenvoudig te rubriceren: elk jaar omstreeks iemands verjaardag staat de zon op dezelfde plaats in een bepaald teken van de dierenriem.

 Een persoonlijke horoscoop is gericht op jou als persoon, en kan  je  vaak ook meer inzicht kan verschaffen over uw heden, verleden of toekomst.  De horoscoop uit kranten en tijdschriften moet je eerder beschouwen als  een globale indicatie.

Wanneer je geïnteresseerd bent in een persoonlijke horoscoop kan je via de AstroBabbel  bellijn contact opnemen met een paragnost ,  hij of zij bekijkt dan de stand van de sterren en wat hun invloed is voor jou persoonlijk.

AFWEZIG
Code: 1930
Dierenfluisteraar

Valérie

Zodiac teken LEEUW Een kaartlegster, waarzegster,  paragnoste of energetisch  lichtwerkster met het sterrenteken Leeuw is meestal  een gul en warmachtig ruimdenkend  persoon.  Meestal zijn die ook héél idealistisch en menslievend, beschikken ze over een scherpe intelligentie en een zeer spiritueel ingestelde geest Valerie  is zo een lichtwerkster  geboren is onder dit zonneteken.  Het is een zeer  lieve en vriendelijke dame, met een groot hart voor mens en dier.  Bovendien beschikt Valérie ook nog over een ongelooflijk scherpe helderziendheid, bij momenten zelfs op het bangelijke af... Valérie slaat écht wel nagels met koppen, zij durft het jou te zeggen, ze verzwijgt of verbloemt niks.  Met haar wéét je tenminste waar je staat en waar je aan toe bent, zij bezorgt jou de kracht en de wapens om de situatie aan te pakken en te doen keren.  Valérie zal–wanneer jij komt vast te zitten- er écht wel alles aan doen om samen met jou naar oplossingen te zoeken.  Zij kan ervoor zorgen dat je eigenwaarde opnieuw gaat groeien en bezorgd je ook de nodige feedback hiertoe. Valerie is ook hippo therapeute. Ze werkt met paarden en gehandicapte kinderen.  Valerie haar grootste beloning is om opnieuw een glimlach te zien verschijnen  op de gezichtjes van al die ongelukkige zieltjes Als paranormaal hulpverleenster, werkzaam op een astrolijn  kan ook uiteraard  jij bij medium Valérie  terecht voor een verhelderend gesprek.  Valérie  brengt rust en kan bijzonder goed luisteren en op die manier voelt ze tijdens het gesprek de problemen zeer goed aan… Je kan bij kaartlegster Valérie terecht met al je levensvragen op het vlak van liefde, familie en relaties,  werk, het zakelijke, de carrière, de financiën... Aarzel vooral niet om haar eens te bellen, ze is er immers voor jou, toch ?!!
astrolijn
AFWEZIG
Code: 1977
Medium

Patje

Medium Patje voorspelt u feilloos de toekomst, en dit door middel van de pendel en zijn kaarten.  Patje heeft een goed doorzicht en inzicht in elke situatie en probeert u met raad en daad bij te staan.

Wat is een spiritueel medium of helderziende en hoe werkt zo iemand?

Veel mensen gaan al eens op consultatie bij een spiritueel begaafd persoon met de bedoeling om op die manier een zeker inzicht te verkrijgen over wat de toekomt hem/haar nog te bieden heeft, maar hoe werkt dit nu eigenlijk?   Het is zeer moeilijk om een zesde zintuig juist te omschrijven,  hiervoor zijn immers geen wetenschappelijke bewijzen voorhanden.  Een korte verduidelijking kan dan ook handig zijn om inzicht te krijgen over de wijze waarop mediums, paragnosten en andere professionele lichtwerkers juist te werk gaan.

Korte verduidelijking  :

Als je overweegt om een betaald consult te nemen bij een professionele lichtwerker, kan het aangewezen zijn om ook eens eerst te checken of die persoon  ook geschikt is om jou te helpen.  Met enkele handige tips  is het gemakkelijker om niet de weg kwijt te raken in het ruime aanbod van mediums, paragnosten, helderzienden en waarzeggers.

Medium of paragnost ?

Allebei   beschikken ze over een soort van ‘derde oog’ of ‘zesde zintuig’ en kunnen ze zich op de energie van mensen invoelen.  Dat invoelen is eerder een persoonlijke ervaring en is dan ook sterk afhankelijk van de consulent zelf en kan zelfs beïnvloedt worden door de plaats en het tijdstip van het consult.  Het grote verschil tussen beiden is dat een paragnost invoelt op de energie van levende mensen of dieren en dat een medium ook de energie van overledenen kan aanvoelen.  Bekijk dus best vooraf wat je juist wilt en laat dat mee je keuze bepalen.  Dit kan je veel tijd en geld besparen. Wens je dus nog een vraag te stellen aan een overleden persoon, of word je bijvoorbeeld geplaagd met geesten of entiteiten in huis? Dan kan je best te rade gaan bij een medium.  Dat is immers hun domein.  Stel hen ook vooraf de vraag of ze ervaring hebben met jouw probleem.  Niet elk medium kan bijvoorbeeld de energie in een huis zuiveren.

Wil je weten waar het gedrag van een levend persoon in jouw omgeving vandaan komt of wat je eigen onbewuste zorgen zijn, dan kan je best te rade bij een paragnost.  Sommige mediums kunnen evengoed op een levend persoon invoelen en dus op die manier evengoed het werk van een paragnost doen.

Helderziend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend.

Iemand die zichzelf als heldervoelend omschrijft, werkt vooral met het waarnemen van gevoelens van anderen. Die persoon neemt als het ware de gevoelens over van de persoon waar hij/zij informatie over probeert in te verkrijgen. Helderzienden krijgen dan weer vooral beelden door. Dit kan op twee manieren: een visioen, of een beeld van iets dat zich op een andere plaats of tijdstip bevindt.  Die beelden kunnen vaag of scherp zijn, het kunnen ook flitsen zijn. Dit kan een mogelijke manier zijn waarop een medium zijn informatie doorkrijgt.   Helderhorenden krijgen dan weer vooral gesproken woorden en zinnen door. Mediums die hun gidsen en geesten kunnen horen, noemt men helderhorend.  Soms kunnen gedachten van anderen ook in een gesproken vorm worden waargenomen. Dus telepathie kan een vorm van helderhorendheid zijn.   Helderruikende personen ontvangen geuren en smaken.  Zo is er bijvoorbeeld een bekend Oostvlaamse medium Mevrouw Claudine die bekend staat om haar bizarre geurgave.  Telkenmale ze een strontgeur waarneemt op een plaats waar men die niet direct verwacht weet ze keer op keer de dood aan te kondigen.   Alle combinaties zijn mogelijk en niet zelden beschikt een medium over een mengvorm van die verschillende disciplines samen. Iemand kan bijvoorbeeld heldervoelend en helderhorend zijn, maar geen beelden krijgen. Sommige mediums en paragnosten hebben een complete Gave en krijgen dus alles door als een soort van film met klank, beeld, geur en emotie.  

Divinatie

  Sommige lichtwerkers bedienen zich van hulpmiddelen om hun Gave te ondersteunen.  Dat kunnen o.m.  speciale waarzegkaarten zijn, een pendel, kristallen bollen, een wichelroede, theeblaadjes, de lijnpatronen in iemands handpalm, runenstenen, ...  Zowat alles, tot zelfs de ingewanden van dieren toe, zijn in de loop der eeuwen als divinatiemiddelen aangewend.  Welk accesoires er tijdens jouw consult gebruikt worden, is op zich niet zo belangrijk.  De waarheid is dat die divinatiemiddelen dienen als een soort van extra ondersteuning bij het invoelen en dus op die wijze de leidraad kunnen vormen tot de inzichten, maar in sommige gevallen ook gewoonweg overbodig zijn.  Eigenlijk zijn ze gewoon de vertaling van wat de paragnost of het medium waarneemt met hun zesde zintuig…  

Wees voorzichtig want niet iedereen handelt even eerlijk.  Bepaalde personen kan je beter kaartlezers in plaats van kaartleggers noemen.  Bij de tarot bijvoorbeeld, heeft elke kaart haar betekenis en vertelt je een deel van een verhaal, maar het is de interpretatiekracht en kennis en de juiste vertaling in jouw verhaal en situatie, die de uiteindelijke waarde van het consult bepaald.  Krijg je het gevoel dat je tijdens een legging meer over de tarot dan over jezelf aan het leren bent, dan kan je er zelf je conclusies uit trekken…

 

Waarzeggerij

  Waarzegsters of waarzeggers zijn mensen die de toekomst kunnen voorspellen. De waarheid is dat ze bepaalde mensen en hun karaktereigenschappen zodanig sterk kunnen aanvoelen, dat ze ook de toekomstige patronen of mogelijkheden kunnen inschatten of in visioenen zien, maar deze gegevens liggen nooit helemaal vast.  Kortom:  toekomstvoorspellingen worden beter altijd met een korreltje zout genomen .  De toekomst kan niet exact voorspeld worden.  Als een consulent je zwart op wit garandeert dat iets gaat gebeuren, is dat dikwijls een gelukkige gok, maar je zal ook merken dat als je tien waarzeggers raadpleegt, je misschien wel tien verschillende voorspellingen te horen zal krijgen...     Beschouw waarzeggerij daarom eerder als volksvermaak dan als echte leidraad.  Correcte mediums en paragnosten zullen je nooit zwart op wit de toekomst voorspellen en ze zullen je ook duidelijk maken dat elke vorm van divinatie alleen tot doel heeft om inzichten te verstrekken en je toelaat om je mogelijkheden te gaan verkennen, absolute zekerheid is daar nooit bij.  Toekomst voorspellen is trouwens in België nog steeds bij wet verboden.  Maar die wet dateert nog uit de tijd van Napoleon en wordt nog maar héél zelden toegepast.  

Welke vragen kan men zoal stellen?

  Veel mensen stellen vragen over iemand anders. Wat denkt of vindt die persoon van mij?  Is dat een vraag om aan een spiritueel consulent te stellen?  Je kan jezelf afvragen of dit wel altijd ethisch verantwoord is.  Als je geen duidelijke vraag stelt, krijg je ook geen duidelijk antwoord.  Veel mensen stellen verkeerde vragen en krijgen hierdoor ook  geen inzicht.  Als je voor een consult betaalt, bereid het dan ook goed voor, maak een lijstje vooraf en stel vragen waarvan het antwoord tot inzichten kan leiden in jouw situatie.   Een consult bij een medium of paragnost heeft geen enkele juridische waarde.  Als je bijvoorbeeld denkt dat je partner je bedriegt kan je dat gegeven voorleggen. Een spiritueel consulent kan dat invoelen en zo mogelijk ook bevestigen, maar het zal je geen juridisch bewijs opleveren dat je tijdens een mogelijke scheidingsprocedure kan gebruiken. Het is voor Spirituele hulpverleners dan ook verboden om uitspraken te doen over medische vragen en zeker geen diagnose stellen. Hiervoor zijn enkel artsen bevoegd. Een correcte lichtwerker zal je dan ook steevast doorverwijzen naar een dokter voor dit soort dingen. Een consult is pas waardevol, als je er de meerwaarde van wil inzien dat kan leiden tot inzichten   van je problematiek en ze ook zelf wil oplossen aan de hand van die inzichten.  

Wat kan er zoal fout gaan?

 

Veel mensen worden soms afhankelijk van de voorspellingen van mediums en paragnosten en verliezen hierdoor hun eigen gevoel voor verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: iemand die al een tijdje werkeloos is vraagt aan een medium of hij/zij spoedig werk zal vinden. Het medium zegt dat er een mooie baan zit aan te komen binnen het jaar. Deze persoon houdt op met solliciteren en wacht tot die baan er ook effectief komt. Het jaar gaat voorbij en die persoon is kwaad op het medium, omdat die baan er niet is gekomen. Idem dito met de student die naar het medium belt met de vraag of hij zal slagen in zijn examen.  Het medium bevestigd dat die kans er duidelijk is.  Vervolgens gaat hij met zijn maten op café en doet hij zijn boeken niet meer open : het resultaat laat niet op zich raden en de student zakt voor zijn examen…

  Dan is er nog het wetenschappelijk aangetoonde ‘self fulfilling prophecy’, dat houdt in dat je juist gaat leven en je gedragen naar het advies van het medium.  Iemand die bijvoorbeeld al een tijdje radeloos single is en zijn/haar geloof in de liefde verloren is, krijgt van een medium te horen dat er een liefdevolle nieuwe partner gaat opduiken. Vervolgens daat die persoon er onbewust zo zeer weer in geloven en komt die uiteindelijk opnieuw iemand tegen waar het mee klikt.  Een consult kan dus best een positieve stimulans zijn die een vastgeroeste situatie weer kan activeren en uiteindelijk kan leiden tot een happy end. Ook kunnen mensen lijnrecht tegen het advies van het medium ingaan. Bijvoorbeeld: een medium raadt ten stelligste af om een bepaalde eigendom te kopen. De klant slaat het advies in de wind en gaat toch over tot de aankoop van het pand. Deze persoon gaat er dan uiteindelijk ook zelf  in wonen en er duiken een pak verborgen gebreken op, waar het medium hem voor waarschuwde…   Gebruik dus met andere woorden altijd je eigen gezond verstand en ga  je eigen verantwoordelijkheden zeker niet uit de weg. Als je de toekomst écht wilt kennen, dan moet je vooral ook beseffen dat je zelf meer in de hand hebt dan je denkt. Spirituele consulten zijn dus enkel waardevol, als je inzicht wil om je toekomst zelf in handen te nemen. Niemand kan die voor jou voorspellen.  
Astrowinner
AFWEZIG
Code: 1950
Lenormandkaartjes

Annemie

Zodiac teken VISSEN

Een kaartlegster, waarzegster,  paragnoste of paranormaal lichtwerkster met het sterrenteken Vissen is meestal  een warm en aanvoelend persoon.  Meestal beschikt die ook over de karaktereigenschap om  zich héél sterk te kunnen invoelen in zowel de persoon als in de situatie.

Annemie is zo een kaartenlegster  geboren is onder dit zonneteken.  Het is een lieve dame, met het hart op de juiste plaats die ook beschikt over een groot inlevingsvermogen. Haar Lenormand kaartjes zijn voor haar haar trouwe ondersteuning.

Annemie beschikt over een aangeboren Gave en voelde reeds als kind aan dat zij “anders” was.  Ze deed uitspraken die haar leeftijdsgenootjes toendertijd maar moeilijk konden vatten of verstaan.  Wat voor Annemie als doodnormaal werd ervaren kon door anderen maar slechts moeilijk worden begrepen…

Als paranormaal hulpverleenster, werkzaam op een astrolijn  staat medium Annemie  uiteraard steeds paraat  voor een verhelderend gesprek.  Annemie kan bijzonder goed luisteren en op die manier voelt ze tijdens het gesprek de problematiek zeer goed aan…

Geen vraag is voor medium Annemie dwaas of dom… elk probleem waar je mee zit , zowel het kleine als het grotere, krijgt bij Annemie ook steeds de aandacht die het verdient.  Alleen al het feit dat jij  ergens mee zit en er vervolgens met medium Annemie over kan praten is een eerste maar wel zéér belangrijke stap  in de richting van een oplossing.

Annemie kan ondertussen buigen op reeds meer dan 40 jaar praktijkervaring.  Zij wordt gewaardeerd en gerespecteerd door veel van haar collega’s.  Haar strepen in het hele astro gebeuren heeft ze ondertussen al wel verdient en ze kan terecht gerekend worden bij de  “eminence grise” van het Vlaamse paranormale wereldje.

Je kan bij kaartlegster Annemie terecht met al je levensvragen op het vlak van liefde, familie en relaties,  werk, het zakelijke, de carrière, de financiën...

Doe gerust even de proef op de som en aarzel vooral niet om haar eens te bellen, ze is er immers voor u ?!!

  

Kaartleggen met Madame Lenormand

Het ogenschijnlijk simpele en eenvoudige kaartspel  van Madame Lenormand is over de hele wereld een begrip geworden.

Marie Anne Lenormand was een Française die onder de naam 'Madame Lenormand' aan het begin van de negentiende eeuw faam verwierf door via de kaarten de toekomst te voorspellen.

Madame Lenormand ontwierp hiertoe 36 waarzegkaarten, die gebaseerd  zijn op gewone speelkaarten. De kaarten worden nog altijd veel gebruikt en zijn bekend als Madame Lenormand kaarten.

Marie-Anne Adélaïde Lenormand

Marie-Anne Adélaïde Lenormand werd op 27 Mei 1772 geboren in Frankrijk in het plaatsje Alençon. Als klein kind deed zij mensen versteld staan van haar uitspraken. Op haar achttiende verhuisde zij naar Parijs waar ze al snel bekendheid verwierf.   Zij heeft diverse malen in de gevangenis gezeten omdat haar uitspraken en voorspellingen héél precies bleken te kloppen.    Dit werd door sommige machthebbers als verdacht beschouwd en zeker niet in dank afgenomen.  Napoleon heeft haar diverse malen in de gevangenis gezet terwijl hijzelf en zijn vrouw Joséphine ook klant waren van haar.   Mademoiselle Lenormand is gestorven in Parijs op 25 juni 1843.

 

AFWEZIG
Code: 6987
Natuurlijke Rituelen

Tony

Tony : ” hallo allemaal, mijn naam is  eigenlijk Antonio maar iedereen noemt mij Tony, ik ben gespecialiseerd in natuurlijke rituelen. mijn roots liggen in  Italië. Mijn moeder haar kunnen heb ik overgenomen in het hoogste van de zuivere graad van de toekomst betreft de doorgankelijkheid van mijn rituelen. Als u via mijn advies een natuurlijk ritueel zou willen consulteren zal ik u daarin volledig ondersteunen via telefonische consultatie.." .Tony is gespecialiseerd in natuurlijke positieve rituelen. Soms is het een kwestie van dingen zien, soms van dingen horen, maar ook wel eens van proeven of ruiken en heel vaak een kwestie van voelen en misschien wel nog vaker een kwestie van weten en aanvoelen. (Paranormaal begaafd) De magische krachten en energieën van de aarde zijn voor iedereen toegankelijk. Tony kan je helpen om je eigen magische vermogens te ontplooien. Je zult versteld staan van de resultaten als je beslist van hiermee te gaan werken. De middelen die hiervoor benodigd zijn  kosten maar weinig of niets en staan binnen- en buitenshuis tot je beschikking: aarde, water, vuur, lucht, stenen, bomen regen of mist. Voorwerpen als spiegels, koorden, papier, hout en kaarsen weerspiegelen door hun symbolische werking de magische krachten van de aarde en de natuur. Alle natuurlijke rituelen en formules worden tot in de kleinste details uiteengezet. Dit oefent een positieve drive uit op je toekomst.” Witte en zwarte magie, bezweringen en vervloekingen.
AFWEZIG
Code: 5050
Medium

Esje

Esje is een helderziend medium en kan diepwaarnemend aanvoelen!  Ieder persoon is anders aan te kunnen voelen en te benaderen!    Als medium ben je immers een soort transistor.  Je stemt je af op de Spirituele Wereld waardoor een soort van communizerende wisselwerking  kan plaatsvinden.   Op die wijze kan Esje je vertellen wie er bij u is vanuit de Spirituele Wereld en kijken naar alle uitdagingen op uw levensweg. Doorheen de jaren heeft Esje  een liefdevolle relatie mogen opbouwen met de Spirituele Wereld,  wat ertoe geleid heeft  dat het Mediumschap voor Esje heilig is. De Spirituele Wereld is geen plek die vér weg  verwijderd ligt in het universum, maar een eerder een soort van parallelle wereld, dichterbij dan zelfs onze eigen ademhaling.  Het is een wereld die bestaat uit licht en liefde en die niets anders wilt dan dat wij ons gelukkig voelen. Esje probeert voor beide werelden een zo goed mogelijk medium te zijn. Telkenmale opnieuw is ze  dankbaar dat te mogen doen.
AFWEZIG
Code: 2021
energetische kaartlegster

Shanti

Een kaartlegster, helderziende, energetische lichtwerkster of parapsychologe geboren onder het sterrenteken Boogschutter is meestal een eerlijk en recht door zee persoon. Meestal beschikt die ook over brede waaier van veelzijdige interesses en het vermogen om haar kennis aan anderen over te brengen en door te geven. Medium Shanti is geboren onder dat teken. Reeds op jonge leeftijd was ze zichzelf bewust dat ze de zaken wist die zouden gaan gebeuren. Dat bezorgde haar toendertijd heel wat angsten maar nu heeft ze die dingen leren aanvaarden en zijn ze voor haar vertrouwd terrein. Medium is ondertussen reeds vele jaren actief als medium en kaartlegster, ze is heldervoelend en geeft je graag advies bij alle mogelijke levensproblemen op werkvlak, liefdesvlak, gezondheid, financiën en familie. Medium Shanti heeft ook contact met overledenen. Naast allerlei energie- en helingsoefeningen ook aandacht besteed aan de kwaliteit van vergeving. Vergeving is de sleutel om werkelijk vrede te vinden met alles wat er in je leven is gebeurd. Alleen op deze manier is werkelijke healing van alle pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden mogelijk.
Ruben bekende helderziende
AFWEZIG
Code: 2909
Helderziende Flitsen

Ruben

zodiak teken : Vissen

Een medium, energetisch lichtwerker,  paragnost of paranormaal hulpverlener geboren onder het sterrenteken Vissen is meestal  een warm en sterk aanvoelend persoon.  Meestal beschikt die over de karaktereigenschap van  zich héél sterk  mens- en dier te kunnen aanvoelen. Ruben een heldervoelend, helderwetend en helderziend medium met Armeense roots. Hij wil zijn paranormale vermogen graag met anderen delen. Ruben is gespecialiseerd in het geven van consulten op het gebied van liefde en relaties. Dit alles krijgt ondersteuning via de speciale Armeense waarzegkaarten, maar héél dikwijls heeft Ruben die kaarten niet écht nodig en krijgt hij uit zichzelf dingen door. Als Ruben zich op iemand concentreert en zijn ogen sluit, komen de beelden, als het ware vanzelf, tot bij hem. Een kaartlegging bij Ruben is dan ook doorspekt met helderziende flashes en impressies.  Juist dit aspect kan, voor personen  die hem die hem consulteren,  de sessie zéér interessant maken. Tijdens het lezen van de kaarten krijgt Ruben immers boodschappen door van zijn engelen en geleide gidsen. Al op zeer jonge leeftijd kwam Ruben in aanraking met paranormale situaties maar kon er voor zichzelf toen geen naam aan te geven. Ruben had hele gesprekken in mijn hoofd en kreeg ook trouw antwoord, maar van wie en hoe daar had ik geen idee van. Ruben zag dingen om zich heen, voelde veel situaties aan en pikte automatisch sferen op. Op die manier ontdekte Ruben dat hij een medium 'pur sang' was. Het doel van Medium Ruben is het helpen van mensen met het ontdekken van hun innerlijke zelf.   Aarzel daarom vooral niet om hem ook eens te bellen !!!

Hoe het beste een helderziende uit te kiezen ?

Je dient een helderziende steeds met zorg uit te kiezen.  Bij twijfels kan je desnoods raad hierover vragen aan je vrienden of kennissen.  Misschien hebben die op dat gebied al eerdere ervaringen mogen opdoen.  Je hoeft zeker niet nerveus te zijn voor je eerste bezoek aan een helderziende. Films en series op tv kunnen nog al eens de indruk geven dat waarzeggers in een donkere kelder zitten en door een kristallen bol gluren, maar niets is minder waar.  Je zal hoogstwaarschijnlijk  in gesprek gaan met de helderziende en er zal wellicht een gezellige en veelal gemoedelijke  sfeer ontstaan.  Het is ook niet zo dat de helderziende zomaar al je diepste geheimen kan ontrafelen.  Hij of zij zal eerder informatie te weten komen over je gedachten je gevoelens, je situatie, je financiën...  Je zal het gevoel krijgen dat hij of zijn jou kent, je zal je eindelijk eens écht begrepen voelen…

Kiezen?

Meestal zal een  helderziende de beelden zien of impressies  doorkrijgen die voor hem of haarzelf ook een persoonlijke betekenis hebben.  Deze beelden of gewaarwordingen geven hem of haar  een soort van flashback-impressie die verbonden is aan zijn eigen ervaringen  waardoor hij of zij, via een soort van  een link ook weet waarover die beelden of gewaarwordingen gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is dit: een helderruikend medium uit Buggenhout, een zekere  Madame C.  Toen ze nog kind was stond ze aan het sterfbed van haar moeder, die kanker had.  Het was zomer en de vensters stonden open.  Toeval wil dat op dat eigenste ogenblik iets verderop in de straat  een beerkar een beerput aan het ledigen was.  Hierdoor associeert  Madame  C. de strontgeur met de dood.  Telkens als zij nu kaarten legt en ze ruikt stront weet zij dat de persoon voor wie zij de toekomst aan het voorspellen is ook zal sterven aan kanker.

Alleen op consult gaan ?

Ook al vind je het eng,  het beste is nog steeds dat men alleen op consult komt bij een helderziende. Het is namelijk erg moeilijk voor de helderziende om zich te concentreren op één persoon. De waarnemingen kunnen door elkaar gaan lopen en de helderziende zelf weet dan niet welke beelden bij welke persoon horen.  

Vragen stellen in alle vertrouwen ?

Helderzienden luisteren meestal naar je problemen terwijl ze met je praten.  Tijdens het gesprek voorspellen ze dan je toekomst.  Meestal vinden helderzienden het moeilijk om zonder een gesprek voorspellingen te doen. Men kan tijdens het bezoek aan de helderziende dan ook alles vragen wat men wil, hetgeen er gezegd wordt is  en blijft een confidentieel gegeven .   Als je wat over een vriend of familielid wil vragen kunt je best een foto, die onbewerkt is, meenemen. Zo kan de helderziende ook veel over deze personen aanvoelen.  

Betrouwbaarheid?

Maar hoe kan je nu weten of al die voorspellingen ook daadwerkelijk zullen uitkomen?  Om je te laten zien dat zijn of haar Gave écht aanwezig is  zal de helderziende eerst wat praten over het verleden van de persoon die op consult is.   Als alles wat hij of zij zegt ook effectief klopt,  dan zullen de voorspellingen over de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook wel kloppen.  Als echter niks van wat hij of zij van wat zij vertellen  uit je verleden klopt dan doe je er waarschijnlijk ook beter aan van eens op een ander  keertje  terug te komen.  Meestal zal het dan wel beter gaan.  Een betrouwbare helderziende zal je ook altijd eerlijk zeggen wanneer hij of zij niet zeker is over een bepaald beeld dat hij of zij krijgt.  Hij/zij zal niet rond de pot draaien en trachten te vermijden om vaag over te komen.
astrolijn astrowinner
AFWEZIG
Code: 2020
Engelenkaarten

Annie

Annie legt de kaarten en vertelt je ook wat er in jouw sterren geschreven staat. Annie werkt ook met meditatie en engelentherapie. Ze biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar mogelijke oplossingen.

Engelenkaarten

Engelenorakel, elke engelenkaart bezorgt je een verhelderende boodschap

Via  een engelenorakel zijn boodschappen te halen die je bijvoorbeeld kunnen inspireren een bepaalde richting te volgen . Engelenkaartendek bestaat uit een assortiment engelenkaarten met elk een boodschap.  Bedoeling is dat die boodschappen je aan het denken gaan zetten of dat die bij jou een gevoel kunnen geven van de manier waarop je bezig bent.     Uit de engelenkaarten kan je antwoorden  halen op vele vragen.   De engelenkaarten corresponderen met de energie van het tijdstip en met diegene voor wie de kaart juist getrokken wordt.  In dit verband is het een beetje vergelijkbaar met de tarot, maar ter zijn toch grote verschillen.  Door even een rustig momentje te nemen om je vraag te overdenken of om even stil te staan bij wat  je op dat moment juist bezig houdt en om vervolgens een engelenkaart uit het engelen orakel te trekken, wordt je keuze geleid vanuit je onbewuste.  Als je op gevoel een engelenkaart trekt, kan de boodschap vanuit dit engelenorakel, mits juiste d interpretatie uiteraard, je verheldering geven omtrent bepaalde thema’s die in je leven spelen of kan die ook een richting geven betreffende bepaalde keuzes die je moet maken.  Een engelenkaart spreekt aan op je gevoel.  Door niet alleen naar de boodschap onderaan de engelenkaarten te kijken en wat deze engelenkaart betekent, maar ook door gevoelsmatig aan te voelen wat de juiste bedoeling hiervan is, kun je een  boodschap met een veel uitbreidere diepgang verkrijgen  uit een engelen orakel.

 

Werken met een engelen orakelspel

Een boodschap d.m.v. een engelenkaart; engelenkaarten van Doreen Virtue

Een engelenorakel is echt iets van deze tijd en erg populair. De engelenkaarten ontworpen door Doreen Virtue zijn in Nederland erg bekend en met deze engelenkaarten wordt veel gewerkt. Doreen Virtue zelf heeft psychologie gestudeerd. Zij  heeft meer dan twintig boeken geschreven over onder andere engelen en chakra’s, maar wij kennen haar in Nederland vooral van haar zelf ontworpen engelenkaarten. Doreen Virtue heeft vele mensen ‘aangestoken’ met de passie van engelenkaart lezen.
AFWEZIG
Code: 1106
Engelenkaarten

Debora

DEBORA

Zodiac teken MAAGD

Een kaartlegster,  helderziende,  energetische lichtwerkster of  healster geboren onder het sterrenteken Maagd  is meestal  een vlot communicatief persoon.  Meestal beschikt die ook over brede waaier  van veelzijdige  interesses en een analytisch vermogen om elke situatie juist in te schatten.

Mevrouw Debora  is  zo een kaartlegster, medium  en energetisch consulente  die geboren is met de zon in het teken Maagd.  Haar Gave had ze reeds als kind ze was hyper gevoelig , ze zag gewoon in de dingen rondom haar voortekens en signalen van de gebeurtenissen die zich zouden manifesteren.  Als ze buitenkwam en ze zag en hoorde kraaien, raven of eksters dan leek het of die haar slecht nieuws meedeelden, als ze daarentegen voor de dorpel van haar huis witte pluimpjes zag, dan wist ze dat er goed nieuws op komst was.  Dit zijn natuurlijk maar twee voorbeelden maar de kosmos hield haar steeds op de hoogte via allerlei signalen :  ‘het zien van regenbogen’, vlinders, het ervaren van koude en warmte buiten de gewone omgevingstemperatuur enz…

Deze voortekens bleken door de tijd ook vriend en vijand te verstommen :  zo voelde Debora  de aanslagen, rampen  en aankondigingen van goed- en slecht nieuws aan, nog voor die in de kranten en op tv werden aangekondigd : de aanslagen van 9/11, de aanslagen in Brussel en Parijs, enz., enz…

Debora had dit allemaal van geen vreemde, haar moeder, grootmoeder en zelfs haar overgrootmoeder  hadden net als zij de Gave van de helderziendheid, de helderhorendheid, de heldervoelendheid en de helderruikendheid .  Haar overgrootmoeder was een gekend kruidenvrouwtje in de streek, die haar kennis van de kruiden wist te combineren met het healen en voorspellen.

Mevrouw Debora combineert haar energetische kennis met het leggen van de Lenormand kaartjes, de Engelen kaarten en de Tarot.  Via deze hulpmiddelen  is zij ook  is staat om de meer praktische dingen die jou overkomen en de dingen waarmee je kortelings mee in aanraking zal komen ook beter een plaats te geven.

Hoe dan ook  : als je ergens mee zit of als je bepaalde  ambities  mocht  koesteren dan kan het zeer zeker geen kwaad om hierover ook eerst even je licht bij  mevrouw Debora op te steken.

De Aartsengel Michaël

Zijn energie biedt kracht en bescherming. Je kan hem aanroepen in geval van bedreigingen, akelige dromen,  bij futloosheid of bij harde energieën. Hij is de machtigste van alle engelen.

Zet jezelf in een indigo licht als je hem wil aanroepen. Hij is verbonden met de voorhoofdchakra en stuitchakra.

De Aardsengel Jophiël

Zijn energie werkt verbindend, hij brengt je ontspanning en is ook bewustzijnverruimend. Je kan hem aanroepen bij examens, als je een probleem wil oplossen, als je nieuwe inzichten nodig hebt en om innerlijke vrede te vinden.

 Omhul jezelf in goud licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de voorhoofdchakra.

De Aardsengel Chamuël

Hij is de Engel van ontwikkeling en de medemens.je kan hem aanroepen in stressvolle situaties en voor hulp bij spanningen in relaties en bij familiebanden. Hij kan je helpen om je trilling te verhogen. Omhul jezelf in een oranje licht als je hem wil aanroepen. Hij is verbonden met de zonnevlechtchakra en hartchakra.

De Aardsengel Gabriël

Zijn energie brengt hoop, blijheid en verlichting. Je kan hem aanroepen als je denkt dat de energie met boven verbroken is, om je innerlijke kind te helen, om te weten wat je levensdoel is en als je troost nodig hebt.

Zet jezelf  in blauw licht als je hem wil aanroepen.  Hij is verbonden met de keelchakra.

De Aardsengel Rafaël

Zijn energie is zowel genezend als reinigend. Je kan hem o.m. aanroepen bij ziekte, uitputting, stervensbegeleiding, spirituele genezing en als je je verlaten voelt.

Omhul jezelf in groen licht als je contact met hem wenst te maken. Hij is verbonden met de hartchakra.

De Aardsengel Uriël

Zijn energie is het meest aardsgebonden van alle Aardsengelen  en hij kan zorgen voor nieuwe  stabiliteit en orde. Hij staat je bij als je onvoldoende geaard bent, of indien je mocht te kampen hebben  met een tekort aan moed of zelfvertrouwen. Hij staat je ook bij voor het bereiken van succes in zaken en in de carrière.

Omhul jezelf in een rood licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de zonnevlechtchakra en de wortelchakra.

De Aardsengel Zadkiël

Zijn energie is harmoniserend en evenwichtig. Hij staat je bij als je meer duidelijkheid nodig hebt. Hij kan je ook  helpen bij angsten, het loslaten van blokkades en om rust te vinden. Hij helpt je ook om contact te maken met de goddelijke energie.

Omhul jezelf in een violet licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de kruinchakra en hartchakra.

Engelen staan klaar om ons te helpen op ons pad, maar zij werken volgens de wet van de vrije wil. Dit wil zeggen dat ze enkel kunnen helpen als je er zelf om vraagt  (behalve in noodgevallen).

Nodig hen uit in je leven en kijk wat voor moois het jou kan brengen.

Hoe dan ook  : als je ergens mee zit of als je bepaalde  ambities  mocht koesteren dan kan het zeer zeker geen kwaad om hierover ook eerst even je licht bij  mevrouw Debora op te steken.

 Wat is een Engelen Reading?

Engelen reading, engelenconsult, engelen kaartjes, het zijn drie termen die staan voor een wijze om contact te maken met de engelen.   Engelen zijn immers steeds  aanwezig in ons leven, maar recentelijk zijn zij steeds meer in de picture gekomen.   Er komen elke maand we nieuwe vormen van engelen kaarten uit, en ook de boeken over engelen en de krachten en wijsheden van de engelen maken de laatste tijd steeds meer furore .   Dat verklaard waarom er de laatste tijd ook steeds meer spiritueel consulenten naar buiten treden met hun Gaven om contact te leggen met de engelen.

Maar wat is eigenlijk een engel reading / consult? En welke voordelen en wijsheden vallen er te  halen uit de kracht en wijsheid van die bijzondere wezens ?

Mijn beschermengel?

Iedereen kent wel zo een moment in zijn leven: “Daar ging het bijna helemaal fout, maar het was alsof er op dat moment een engeltje op mijn schouder ruste”.   Iedereen heeft zo zijn eigen beschermengel, en deze zal ook je gehele leven over je waken.

Helaas kan niet iedereen zijn of haar engel ook écht “waarnemen”, maar het grootste gedeelte in een onderzoek onder de Europese en Amerikaanse bevolking heeft onlangs  aangegeven er ook zeker van te zijn dat beschermengelen écht bestaan.  Daarnaast gaf het grootste gedeelte van deze mensen aan dat zij in hun leven ervaringen hebben gehad, waarop ze ook duidelijk gewaar werden van  beschermd te zijn door een engel.

 Contacten leggen met Engelen ?

Het is voor elkeen onder ons mogelijk om in contact te treden met de Engelen. Engelen zijn namelijk overal om je heen.  Hun doel bestaat erin om je te voorzien van goede adviezen en wijze raad. Wellicht ben je wel eens ’s ochtends  wakker geworden met de antwoorden op vragen die je al dagen in hun ban hielden?   Of u bent juist op tijd op het trottoir gaan lopen, terwijl en er enkele seconden later een vrachtwagen voorbij scheurde?

Het zijn allemaal voorbeeldjes van je contact met de Engelen.

Onbewust communiceren engelen met jou door middel van dromen, muziek en gedachten.  Maar soms wil je hen misschien ook iets vragen?   Meer nog, zou je het contact ook graag wat concreter willen ervaren.

Dit kan : op dit moment zijn er namelijk steeds meer engelenkaarten verkrijgbaar waarmee je  ook directe vragen aan die Engelen kan stellen.

Engelen Reading?

Ook “Engelen readings” kunnen je  helpen om  contact te maken met jouw beschermengel.

Op onze AstroBabbel-bellijn kan je  via een spiritueel consulent in contact treden met de Engelen.

Engelen kunnen je immers  voorzien van goede raad, en zij zullen je ook  beschermen en adviseren voor en tijdens de moeilijke gebeurtenissen in je leven.

Het spirituele consult vormt  tijdens deze “engelen reading” de link tussen jou en de Engelen.

De mensen die met succes contact wisten te leggen met hun Engel bij wijze van een Engelen reading geven vaak aan dat zij overweldigd werden door een immens  gevoel van gelukzaligheid.

Daarnaast ervaren veel mensen na een Engelen consult een wonderbaarlijk gevoel, en héél soms resulteert dit zelfs een wonder in hun leven.

Hun leven werd weer gevuld met hoop en het leven lijkt ineens weer een richting en een doel te hebben verkregen.

Wat zijn de voordelen van een Engelen Reading?

Een Engelen reading biedt antwoord op tal van vragen, en het kan je  opnieuw in evenwicht  brengen met het pad dat jij  bewandelt in dit leven.  Deze reading kan je voorzien van goed advies, of het nu gaat om de liefde-, werk- of privé omstandigheden, de Engelen gaan je maar al te graag bijstaan met hun adviezen.  Dat is immers “hun taak”.

Engelen hebben altijd het beste met je voor, zij zullen nooit tegen jouw keuzes ingaan, maar ze verstrekken je wel goede  adviezen wanneer je hen daarom verzoekt.

Direct een Engelen reading? Er zijn meerdere spiritueel consulten met deze Gave op de AstroWinner bellijn.

Aardsengel Metatron en de Serafijnen

Aardsengel Metatron is  de liefdevolle en intelligente creatieve wilskracht van de Vader van ons universum.

Aardsengel Metatron staat voor de vrije wil binnen onszelf en wanneer wij deze vrije wil op een waarachtige en juiste wijze benutten en met wilskracht, liefde en intelligentie het goede, het nuttige en het waardevolle in onszelf ontwikkelen en om ons heen verwezenlijken zal Aardsengel Metatron ons belonen met een lang en vreugdevol leven.

Aardsengel Metatron rijkt ons kennis en liefde aan.  Hij vervult ons van een hoge schitterende intelligentie. Hij maakt van ons de Ster die we werkelijk zijn en schenkt ons een zicht over ons leven vanuit de hemel. Met Aardsengel Metatron kunnen wij onze eigen weg verlichten en stralen als Sterren, stromen als rivieren van liefdeslicht. Met Aardsengel Metatron worden wij weer 1 met onze bestemming.

Aardsengel Metatron kan ons bewust maken van ons levensplan. Wij kunnen deze schitterende Engel alle vragen stellen omdat hij zich helemaal bovenaan bevind en het antwoord op alles in zijn bezit is.

Aardsengel Metatron heeft het gehele plan van de schepping in zijn handen en kan ons dan ook het doel, het objectief van de Godheid tonen. Samen met Aardsengel Metatron en alle andere Aardsengelen en Engelen kunnen wij werken ten dienste van de Goddelijke vonk in ons.

Aardsengel Metatron schenkt ons de vrijheid.

Aardsengel Metatron en de Engelen die werken in zijn naam helpen ons om ons te bevrijden van alles wat ons doet lijden, alles wat wij niet meer nodig hebben, alles wat geen nut meer heeft en enkel nog obstakels op onze weg vormt.

Aardsengel Metatron en zijn Engelen kunnen ons van deze obstakels bevrijden waarna wij vol goede moed opnieuw kunnen beginnen.

Aardsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen

Aardsengel Metatron is de Prins der Engelen, de grote leider en verdeler der kosmische energieën. Aardsengel Metatron schenkt ons zijn krachten voornamelijk door middel van het Engelenkoor der Serafijnen.

Aardsengel Metatron en de Serafijnen schenken ons de nodige ondernemingskracht om te beginnen aan onze projecten, ze inspireren ons en schenken ons vele kansen om iets te ondernemen in ons leven.

Aartdrije wezens te handelen. Zij leren ons om zelfstandig te werken ten dienste van het goede.

Aardsengel Metatron en de Engelen Serafijnen schenken ons de kracht om steeds trouw aan onze principes te blijven en verder te gaan met het gene waar we mee bezig zijn totdat het doel is bereikt.

  Aardsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen zorgen ervoor dat onze gedachten, gevoelens en daden transformeren tot concrete aardse realisaties en situaties waarvan wij kunnen leren, en schenken ons de gave om onszelf en onze creaties steeds te corrigeren, tot en met het moment dat wij tevreden zijn met onszelf en ons leven.   Aardsengel Metatron en de Serafijnen maken van ons vrije mensen die handelen vanuit een goddelijke waarheid die wij allen in ons dragen, zij zorgen ervoor dat wij steeds naar deze waarheid handelen met liefde en wilskracht zonder ons af te laten leiden of ons te laten beïnvloeden door anderen. Zij schenken ons de gave om steeds affirmatief en assertief te zijn alsook de intelligentie om dit te doen zonder boos te worden of andere mensen te kwetsen.   Aardsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen zullen ons steeds helpen met het realiseren van onze wensen. Doch wanneer onze wil enkel op egoïstische doelen gericht is zal hun hulp minder zijn dan wanneer onze wil 1 is met de goddelijke wil en onze doelen iets bijdragen aan de schepping en de verwezenlijking van Gods droom.   Aardsengel Metatron en zijn Engelen leren ons dus om onze wilskracht zodanig te oriënteren dat zij overeenkomt met Gods wil en enkel positieve resultaten teweeg brengt in ons leven en het leven van alle wezens om ons heen.  

Het Engelenkoor der Serafijnen

  Elke Engel van het Engelenkoor der Serafijnen draagt bij aan de materialisatie van Gods wil door middel van ons. Wanneer wij ons hier van bewust worden en tot de ontdekking komen voor wie wij werkelijk werken zal Hij ons steeds steunen en motiveren en kunnen wij net als de Engelen zijn boodschappers worden en zijn goddelijke voorspoed delen met alles en iedereen. Dan kunnen wij het goede voorbeeld tonen en de weg naar het gouden tijdperk openen voor eenieder wiens wens het is om ons na te volgen.

Habibi de waarzegster
AFWEZIG
Code: 1944
Lifecoaching

Habibi

Zodiak teken VISSEN

Een medium, energetisch lichtwerkster,  paragnost of paranormaal hulpverleenster met het sterrenteken Vissen is meestal  een warm en sterk invoelend persoon.  Meestal beschikt die over de karaktereigenschap van  zich héél sterk  mens- en dier te kunnen aanvoelen.

Habibi is zo een helderziend en heldervoelend medium dat geboren is onder dit zonneteken.  Het is een lieve doch eenvoudige warmhartige dame die beschikt een héél  groot  invoelingsvermogen.

Habibi kreeg haar Gave reeds van bij de geboorte  mee  en al sedert haar kleuterjaren stelde ze al haar Gaven ten dienste van haar medemens.  Habibi ziet dat dan ook als haar levenstaak  en is van plan om daarmee door te gaan zolang de mensheid haar  nodig heeft.

Reeds van baby af werden onrustige baby's in de aanwezigheid van Habibi opnieuw kalm en rustig ! Als kleuter nam ze al de pijntjes en de zorgen van de andere kindjes weg en had ik al het lef om tegen volwassen te zeggen wat er mis was en dat ze naar de dokter moesten gaan!   Wat haar ouders méér dan eens in verlegenheid bracht!

Als spiritueel hulpverleenster, werkzaam op een professionele  astrolijn  staat medium Habibi  altijd open voor een verhelderend gesprek.

Met uw vragen of problemen bent u bij medium Habibi aan het juiste adres. Ze doet ook aan fotoreading en kan goed voorwerpen aanvoelen.  Habibi kan ook contacten leggen met overleden dierbaren en dieren.  Ze is ook heelster en kan pijnen wegnemen door magnetisatie, zelfs op afstand!  Habibi kan voor jou in de toekomst kijken en samen met jou bekijken hoe je je lot zou kunnen bijsturen of veranderen.  Haar specialiteit is het verwijderen van negatieve energieën, aanvoelen van bewerkingen en zwarte en witte magie,  het wegnemen van entiteiten en het zuiveren van huizen…

Habibi biedt haar hulp ook aan voor het zakenleven : ze biedt zakelijk advies en kan ook bedrijfsleiders helpen bij een personeelsscreening.

Wat is Witte Magie ?

Witte magie, ook wel natuurlijke magie genoemd, is magie die met goede intenties wordt beoefend.   Het tegengestelde is zwarte magie.   Niet iedereen kan  deze twee vormen van magie van elkaar onderscheiden :  zo zullen bijvoorbeeld heel wat  christenen alle magie de facto  verwerpen en sowieso slecht vinden.

Witte magie is historisch verbonden met heidense natuurverering en vruchtbaarheidscultussen waarbij goden en godinnen dienden gunstig gestemd te worden om een goede oogst te bekomen.

Moderne paganistische religies zoals wicca beoefenen,  naar hun beweren, alleen de witte magie.   Witte magie wordt tegenwoordig ook vaak geassocieerd met stereotiepe vrouwelijke concepten als dat van een moedergodin, het één zijn met de natuur, de natuurgeesten en het aanbidden van de godin.

 

Waar u op moet letten, als u van plan bent om een helderziende te raadplegen ?

Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om nog naast het paranormale te kijken.  Honderden helderzienden, mediums, paragnosten, tarot lezers, nummerologen, astrologen en ga zo maar verder bieden online hun diensten aan, allemaal zogezegd  ‘om hun medemens te helpen in harde tijden’, of is het misschien ‘om zichzelf schandalig te verrijken op de miserie van een ander’.   Het grote probleem is dat er geen wetenschappelijk bewijs is om hun Gave te bevestigen of te ontkrachten. Feit is dat als je een raadpleging overweegt, demogelijkheid bestaat dat je  geld armer bent en geen wijsheid rijker.

Hier volgen enkele zaken waar u best rekening mee houdt  :

Technologie versus het spirituele

Paradoxaal aan de toename van technologie in onze maatschappij, begint ook het spirituele bewustzijn aan een soort van opmars.   Als je "helderziende" intypt op Google, of om het even welke andere zoekmachine,  dan verkrijg je meteen pakken commerciële sites voorgeschoteld, waar je meteen a-la-minute per telefoon consulten kan krijgen.   Programma's als "Het zesde zintuig" kennen een hoge kijkdichtheid en boeken met onderwerpen die handelen  over het paranormale verkopen als zoete broodjes.

 

Commerciële wildgroei

Dit is allemaal prachtig, maar de huidige wildgroei aan helderzienden, tarot lezers, astrologen en andere die zich met het occulte onledig  houden, maakt het voor de leek soms héél moeilijk om door het bos de bomen nog te zien.   Als je nog wat verder zoekt, vindt je ook pakken blogs waarin de ene helderziende geprezen wordt door persoon A en door persoon B vervolgens weer als bedrieger wordt ontmaskerd.  Wat moet je daar dan uiteindelijk nog  over denken?

 

Eigen motivatie

Het eerste wat je jezelf moet afvragen, alvorens je naar een helderziende stapt, is je eigen motivatie en wat je verwachtingen zijn.   Wil je enkel wat vermaak en geloof je er niet meteen in, of neem je de raad van een helderziende als ernstig en ga je er ook gemakkelijk naar leven?   Dit is erg belangrijk, gezien er niemand is die alle wijsheid in pacht heeft en er helaas ook veel bedriegers in het wereldje der helderzienden rondlopen.   Zeker als er media mee gemoeid is, zoals televisie, zijn zaken makkelijk te manipuleren en te verdraaien.   Laten we niet vergeten dat er ook nog mentalisten bestaan, of mensen die mentale goochel trucs trainen, waardoor ze als paragnosten kunnen overkomen.

 

Het grote probleem is dat er geen keurmerk bestaat en zelfs geen wetenschappelijk bewijs of consensus over het bestaan van een zesde zintuig. Dit geeft bedriegers de kans om mensen voor veel geld te blijven oplichten en sceptici de macht om mogelijk echte helderzienden als bedriegers te blijven bestempelen.

 

Er zijn echter mensen met goede bedoelingen, die mogelijk wel dingen kunnen, waar je versteld van staat. Alleen is het de vraag of deze hun gave altijd commercieel willen uitbaten.

 

Juridisch en financieel

Het enige advies dat men kan opvolgen is nagaan wat het advies van een helderziende je waard is. Houdt er ook rekening mee, dat je er ook juridisch niets mee bereikt en dat het blindelings vertrouwen in paragnosten en helderzienden soms ook meer schade kan aanrichten, dan dat je je eigen gezond boerenverstand leert te gebruiken.  

De meeste mensen die helderzienden raadplegen bevinden zich meestal in een wanhopige toestand. Stel jezelf de vraag of iemand die veel geld slaat uit een persoon met financiële problemen, het wel écht goed kan menen met die persoon ?

 

Veel van die online sites waarop mediums, paragnosten en helderzienden hun diensten aanbieden, zijn redelijk duur. Hoeveel per minuut wil je betalen?  Ikzelf denk dat het belangrijk is dat je eens rondkijkt en de zaken grondig vergelijkt.  Een recent onderzoek wijst uit dat ja, de verhouding kwaliteit/prijs in acht nemende het voordeligst uit bent via de site astrowinner.be.  Als je via die site besluit om via credits te bellen, dat zijn pakketjes die je voordelig kan aankopen met je credit card, kan je bellen vanaf slechts 1 euro per minuut.  De site astrowinner.be en astrowinner.nl  is de enige in heel de benelux die spirituele hulp op een etisch verantwoorde, eerlijke en betaalbare manier weet te verkopen…

 

Het is logisch dat helderzienden ook hun kosten hebben en niet gratis kunnen werken, maar bedenk ook dat je te maken hebt met een harde business waarbij geld soms meer centraal staat dan jouw problemen. Let ook heel hard op bij consulten aan de lijn die nogal lang duren. De stiltes voor connectie zullen jou niet wijzer maken, maar de helderziende wel.

 

Dus voor je aan een consult begint, overweeg dat wat je te horen krijgt goed bedoelt zal zijn in de meeste gevallen, maar dat de toekomst niet honderd percent voorspelbaar is en dat jouw eigen houding belangrijk is. Als je zo sceptisch bent, dat je niet in helderziendheid gelooft, geef je geen geld aan een consult, maar als je te licht gelovig bent, trap je in de val van een bedreiger.

 

Best is om zeker niet het duurste medium te gaan raadplegen, geen te hoge verwachtingen te stellen en je eigen gezond verstand er bij te houden.  Raadpleeg ook eens de site paranormica.be, die werken enkel met gereputeerde paragnosten.   Zeg nu eens eerlijk je wilt toch geen geld uitgeven aan mevrouwtje Huppeldepup uit Zaandam die toevallig spiritueel medium is, werkt voor een minderwaardige paranormale lijn als 1-2-3 paranormaal en los van dat nog erotische consulten geeft op een sexlijn… Kies liever voor betrouwbare sites als paranormica.be en belconsulenten.be

 

Kijk ook uit wat je zegt. Dikwijls zeg je zelf meer dan je denkt en dan is het voor een helderziende makkelijk je te doen geloven dat hij/zij je kan lezen als een open boek. Je bent er gewoon één. Tijdens een consult mag je niet meer zeggen dan je naam, je geboortedatum en waar het probleem op slaat. Als de helderziende dan geen raad kan geven, is hij/zij je tijd en geld niet waard.

 

Kan een persoon met zo weinig informatie zoveel details geven, dan heb je mogelijk met een echte helderziende te doen.

Tot slot misschien nog enkele namen waarvan je kunt hebben gehoord omdat ze vaste waarden zijn binnen het paranormale wereldje  : bloemenmedium Mariëlle, astroloog Ludo Legein, helderziend medium Cynthia De Bruycker, helderziende Tarkild Delaere, medium Chrisje Bressinck, helderziende Irena Leavens, medium Elilies, handlezer Jaak Ruytinx, helderziende Wilfried De Decker, kaartlegger Dennis Rombaut, kaartlegster Emmy Kelders, kaartlegster Maria Vinarta, astrologe Lydie Scherpereel, kaartlegster Berlinda Van Zon, en vele andere…

AFWEZIG
Code: 1907
Helderziende

Irena

Zodiac teken KREEFT Een helderziende  geboren onder het sterrenteken Kreeft  is meestal  een warm en verzorgend  persoon met een krachtig inlevingsvermogen. Ze kunnen zich eenvoudig inleven in situaties van anderen omdat ze beschikken over een grote inbeeldingskracht en een rijk emotioneel leven . irena Leavens  is haar naam. In haar kinderjaren begon ze te beseffen dat ze dingen kon die anderen niet aankonden.   Zo zag ze veel meer, kon ze dingen horen die anderen niet konden horen,  ze kon met halfedelstenen, mineralen, bomen en planten communiceren, en zo veel meer...   Een Universele Liefde, die bovendien een onvoorwaardelijk karakter moet hebben,  is voor Irena van levensbelang.   Daarom vindt ze  het ook belangrijk dat de mens in de eerste plaats van zichzelf leert te houden, om daarna ook evenveel van anderen  te kunnen houden. Volgens Irena  zijn we allemaal de  scheppers van onze eigen realiteit. "Jij bent een schepper," zegt ze, "maar jijzelf bent ook degene dit dat begrenst.   Je hoeft maar te geloven dat iets zal gebeuren, en gebeuren zal het ook.   In elke gedachte huist immers de Kracht om realiteit te worden..." Het  Geloof kan bergen verzetten - en, als het in staat is om  bergen te kunnen verzetten, dan zal het zeker ook kleinere zaken kunnen  aanpakken." Enkel wanneer je jezelf leert  begrijpen, dan kan je ook de wereld gaan begrijpen. "De waarheid moeten we niet gaan zoeken buiten ons want die komt immers vanuit ons eigenste zelf" is één van Irena's vele uitspraken.   In onvoorwaardelijke liefde huist de sleutel.   Hoe meer we onze gevoelens toelaten om onze gedachten besturen, hoe meer ons denken ook naar het hart zal zijn gericht.   Alle mensen zijn verbonden met de Universele Spirituele Bron, we hangen allemaal samen aan en soort van Spirituele Internet.  Alleen vanuit ons hart kunnen contact maken met die Universele Spirituele Bron en op die manier ook een antwoord krijgen op onze levensvragen.   Liefde is de kracht van ons hart.  "Ontdek de liefde in jezelf, leer om anderen te vergeven, en vele deuren zullen voor jou opengaan," voegde ze eraan toe. Wat moet ik doen om gelukkig te  zijn?   Wat heb ik daarvoor nodig ?  Is 'gelukkig zijn' hetzelfde als 'tevreden zijn' ? Welke houding neem ik het beste aan - welk standpunt neem ik daarbij in ? Welke factoren, welke zaken, en welke omstandigheden ga ik associëren met 'gelukkig zijn'? Wat zijn dromen? Wat gebeurt er 's nachts met mij ? Wat zijn nachtmerries ? Telepathie, mentale communicatie - hoe werken die dingen ? Manifestatie, gevoelens, communiceren, alles is zo nieuw.   Men kan zoveel vragen stellen, en vaak roepen de antwoorden dan weer veel nieuwe vragen op; en dan arriveert men bij een punt waarop we opeens een blij gevoel ervaren  doordat we aanvoelen hoe eenvoudig alles is, hoe eenvoudig het is om de dingen te voelen, zich verbonden te voelen met de spirituele bron, het geluk, het licht, de vreugde, de warmte en de liefde.  Gedurende die momenten zijn antwoorden vaak onnodig.  
 
AFWEZIG
Code: 1939
Reiki Master

Annick

Zodiac teken KREEFT Een kaartlegster, lichtwerkster of  helderziende  geboren onder het sterrenteken  van de Kreeft  is meestal  een warm en verzorgend  persoon met een groot inlevingsvermogen. Ze kunnen zich compleet inleven in situaties van anderen omdat ze beschikken over een grote verbeeldingskracht en een rijk emotioneel leven . Annick is een geboren helderziend medium en reiki master.  Annick is ook spiritueel kunstenares.  Haar canvas weerspiegelt energieën en boodschappen uit deze en Gene wereld.  Annick voorspelt je toekomst  met de Lenormand kaartjes.  Zij verschaft u inzichten en een klare uitleg en antwoord op al uw vragen en ze biedt ook effectgerichte spirituele ondersteuning.  Annick is ook een vurig beoefenaarster van de reconnective healing
astrowinner
AFWEZIG
Code: 1956
Lenormandkaartjes

Pauletje

Zodiac teken SCHORPIOEN Een waarzegger, medium,  helderziende of  paranormale hulpverleenster geboren onder het sterrenteken Schorpioen  is meestal  een  diepzinnige, intense en krachtige persoonlijkheid.  Zij beschikt over het  vermogen om héél intuïtief  personen grondig te analyseren en is ook vaak goed in anderen te stimuleren bij hun plannen en doelen. Pauletje is een lieve kaartlegster en astrologe. In combinatie met haar Gave zoekt zij samen met jou naar een pasklare oplossing voor elk probleem en voor elke situatie…

Welke werking kunnen edelstenen hebben op ons lichaam?

Over edelsteentherapie is al heel veel geschreven.  Veel van die  artikelen handelen over welke steen voor welke kwaal een ondersteuning kan bieden.   Maar hoe werkt het nu  juist ?  Een korte toelichting over de verschillende theorieën kan hier misschien wel wat meer duidelijkheid brengen.   Hoe dan ook zijn en blijven edelstenen een prachtige aanvulling voor het behandelen van klachten, als je ze tenminste niet als vervanging van een dokter gaat beschouwen.

Wetenschappelijk bewezen effecten

Laten we beginnen met enkele wetenschappelijk bewezen feiten, die de effectieve werking van een edelsteen kunnen aantonen.

Placebo-effect

Hier gaat men er van uit dat iets werkt, simpelweg omdat men in die werking gelooft.  Wetenschappelijke studies wisten aan te tonen dat wanneer men een aantal proefpersonen in twee groepen onderverdeelt en vervolgens aan de personen van de eerste groep een echt medicijn geeft en aan de personen uit de andere een nepmiddel, maar beide geloven dat ze een echt medicijn krijgen, de groep met het nepmiddel of placebo evengoed vooruitgang zal maken.

Het is bewezen dat in de supermarkt merkproducten dikwijls als beter ervaren worden, dan goedkopere huismerken .  Dit geldt ook voor de generische geneesmiddelen in de apotheek, al bevatten die producten dezelfde samenstelling en is enkel de verpakking die verschillend is. Voor het merkproduct wordt immers meer promotie gemaakt en op die manier  winnen ze bij de consument ook meer vertrouwen.

Dus misschien is dat wel de manier waarop edelstenen werken.   Zo krijgt elke een edelsteen een werking toegekend, zoals bijvoorbeeld een amethist die tegen hoofdpijn zou helpen.   Heb je die steen bij de hand,  dan kan het zijn dat je hoofdpijn mindert, enkel en alleen doordat je dat gelooft. Zeker bij hoofdpijnen-veroorzaakt door stress of spanningen-  kan het troostende effect van die steen zeker niet genegeerd worden.

 

Stress heeft een invloed op je gezondheid.   Stenen die als een middel tegen stress worden beschreven, zullen mensen misschien ook op een andere manier met stress en spanning doen omgaan.   Zo kan bijvoorbeeld de sodaliet, die ook tegen stress en hoge bloeddruk werkt, misschien een steuntje geven, waardoor mensen geloven dat ze minder stress hebben en zo ook minder zouden toelaten.  Als een verhoogde bloeddruk door de stress veroorzaakt wordt, kan dit ook verklaren, waarom deze naar beneden gaat. Tegenovergesteld kan het ook zijn, dat iemand die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen heeft en hierdoor weinig initiatief durft nemen, juist meer moed krijgt door bijvoorbeeld een robijn te dragen.

 

Werking door de huid

Er zijn ook theorieën dat je een steen op de blote huid moet dragen, om een optimale werking te kunnen garanderen.  Edelstenen zijn immers samengesteld uit elementen en naargelang de soort steen, is de samenstelling ook anders.  Men beweert dat dit de werking kan veroorzaken, omdat de elementen en mineralen uit de steen als een soort van medicijn door de huid worden opgenomen.

Gezien men tegenwoordig meer en meer medicatie via patches op de huid laat doordringen en dit wel wetenschappelijk bewezen werkt, is deze theorie no zo gek niet.  Dit kan misschien verklaren waarom een steen als hematiet werkt tegen de bloedarmoede, aangezien deze steen zuiver ijzeroxide is en dus mogelijk ijzer in de huid kan afgeven.

Wel dient men hiermee voorzichtig om te gaan.  Sommige stenen kunnen giftig zijn en het is ook niet zeker of je op die manier een juiste dosis binnenkrijgt en het mogelijkerwijs ook onderliggende kwalen maskeren. Om verder te gaan op het voorbeeld: bloedarmoede wordt niet altijd enkel door ijzertekort veroorzaakt.  Het is echter in veel gevallen wel de meest voorkomende en meest onschuldige oorzaak.

 

Niet-wetenschappelijke theorieën

Hier enkele alternatieve verklaringen voor de werking van de steen :

Chakra's en trilling

Chakra betekent letterlijk ‘wiel’ in het Sanskriet.  Het zijn volgens de meest gangbare theorie zeven energetische centra in ons lichaam, die de kleuren van de regenboog volgen en elk hun trillingsfrequentie hebben en zo werken op onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

Edelstenen hebben elk hun kleur en zo zijn ze verbonden aan één of meerdere chakra's en op die wijze beïnvloeden ze onze gezondheid. In deze theorie doet het er niet toe of je er in gelooft of niet, maar werkt de steen sowieso altijd. De stenen moeten ook niet op de huid gedragen worden, maar kunnen ook werken enkel door hun aanwezigheid. Enkel als ze in plastiek of een andere niet-natuurlijke barrière worden gestopt, zouden ze kunnen in werking verminderen.

Dus stenen hebben hun trillingsfrequentie, die via onze chakra's binnenkomt en op die wijze helpen ze mee om onze gezondheid te herstellen.   Zo gelden blauwe stenen dikwijls als rustgevend en werken ze op de hogere chakra's, terwijl de rode stenen juist op onze onderste chakra's werken en op die manier energie geven.

 

Tot slot

Edelsteentherapie is nog steeds niet sluitend wetenschappelijk bewezen en het is nog altijd raadzaam om bij problemen ook medische hulp te zoeken, maar er zijn nog steeds geen negatieve invloeden waargenomen door het dragen van edelstenen, al zijn ook  hierover de theorieën verdeeld.

Sommige edelsteentherapeuten beweren dat opaal, een steen die goed is voor de celgroei en -herstel, mogelijk gevaarlijk kan zijn voor kankerpatiënten, omdat die ook tumoren sneller zou kunnen laten groeien.  Ook zouden mensen die nogal zenuwachtig of zelfzuchtig van nature zijn, best rode stenen vermijden, omdat deze daar juist nog zenuwachtiger van zouden worden.

Deze theorieën zijn dus niet bewezen. In ieder geval is het de bedoeling om  bewezen remedies te vervangen door louter edelstenen. Beschouw de edelstenen eerder  als een extra hulp, die daarnaast ook  in een mooi sieraad verwerkt kunnen worden,  of die decoratief kunnen zijn in de kamer, denk hierbij aan amethistgeodes of agaatschijven.

AFWEZIG
Code: 3333
Paranormale gave

Jeanne

Jeanneke is een Top medium, ze treedt naar voren als energetische reader en healer. Ze vertrekt je persoonlijk advies met betrekking tot de hulpvraag van het moment. Haar specialiteit is het verklaren van dromen als ook het duiden van voortekens. Haar aangeboren Gave krijgt ondersteuning van haar Gidsen en de overlevering van haar voorvaderen.
astrolijn
AFWEZIG
Code: 3030
Kaartlegger

Pieter

Zodiac teken MAAGD

Een waarzegger, medium,  helderziende of  paranormale hulpverlener geboren onder het sterrenteken Maagd  is meestal  een behulpzaam en betrouwbaar persoon.  Hij beschikt over het  vermogen om de emoties van andere personen te analyseren en is ook vaak goed in het achterhalen van de motieven van een persoon.

Paragnost Pieter is zo een helderziend medium die geboren werd met de zon in het teken Maagd.  Eerlijkheid en betrouwbaarheid staan bij paragnost Pieter hoog in het vaandel.  Met zijn jaren praktijkervaring is paragnost Pieter zeker  geen onbekende in het Astro wereldje,  hij wordt inmiddels ook  door veel van  zijn klanten alsook door heel wat  collega’s aanzien als een autoriteit is zijn vak.

Pieter probeert vooral te werken op een eerlijke en zuivere wijze.  Dat begint meestal met een kort gesprekje waarbij vooral geluisterd wordt naar de vragen, de problematiek en de verzuchtingen van de klant.

 Tijdens dit gesprek gaat Pieter zijn 6e zintuig openzetten en te fijntunen.  Op die manier krijgt hij reeds dingen door (symbolen, beelden, geuren geluiden, soms ook kosmische ingevingen en flitsen, …)   Dit is een heel intens proces, en vraagt veel energie en uiterste concentratie.

Daarom, tijd op een astrolijn is immers niet onbeperkt, gaat paragnost Pieter dit combineren met een korte kaartlegging via het klassieke kaartendeck van de Franse Zieneres Mademoiselle Lenormand dat kaarten bevat met tekeningen en symbolen.

Pieter is zowel helderhorend, helderwetend als helderziend.  Hij erfde zijn Gave van zijn moeder.  U doet er goed aan van, in het belang van uw consult, om zeker geen informatie achter te houden.  Een consult bij Pieter heeft immers tot doel van u zaken te vertellen, die u nog niet wist of de dingen te bevestigen of ontkennen waar u over twijfelt.  Pieter zal via zijn werkwijze trachten van u heldere inzichten en duidelijke en concrete antwoorden te verschaffen.

Geen vraag is voor paragnost Pieter te moeilijk of te gek.  Elke vraag krijgt zijn aandacht.  Pieter behandelt zowel vragen over liefde en relaties, het zakelijke vlak en de carrière alsook alle vragen over spiritualiteit en spirituele gezondheid.  Ook voor zaken die betrekking hebben op zwarte magie, bezetenheid, het verklaren van (angst)dromen, het wegnemen van entiteiten en voor het zuiveren van huizen kan u op paragnost Pieter een beroep doen…

Hoe huizen energetisch te zuiveren ?

De hedendaagse mens wordt zich steeds bewuster en gaat ook steeds meer aanvoelen wat zich in zijn woning, maar ook rondom hem verandert.  Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Het energetisch reinigen van huizen heeft niet alleen betrekking op de ruimtes of kamers zelf, maar ook op alle bewoners ( zowel mens als dier) van die ruimtes of kamers.  Zo worden niet enkel de entiteiten verwijderd, maar ook alle negatieve emoties, negatieve energieën alsook  alle negatieve gedachten die daar hangen.

Ook overleden familieleden kunnen nog aandacht komen opeisen  en het de bewoners onbewust zeer lastig maken.   Sommige  zielen hebben het  zéér moeilijk om op eigen beweging naar het Licht te gaan.  Sommige emoties kunnen namelijk te sterk zijn : verdriet, kwaadheid, het vragen van vergiffenis,.. .

Deze zielen zijn dolende, en hebben hulp nodig om naar het Licht te worden begeleid.  Door de situatie te bekijken  wordt duidelijk waar ze nog vast zitten en kunnen hun emotionele blokkades gezuiverd worden.  Op deze wijze kunnen ze dan naar het Licht begeleid worden.  Voor sommige mensen kan het beangstigend aanvoelen om deze zielen rond hen te hebben, vooral omdat deze niet zichtbaar zijn.   Door beiden te helpen kunnen zowel de zielen als de mensen rust krijgen en verder hun eigen weg gaan.

Met Salie, Palo, Santo en andere wierroken en geurstoffen kan men huizen en voorwerpen zuiveren.  Naast negatieve energieën blijven vaak bij veel mensen ook negatieve emoties en gedachten hangen. Dit veroorzaakt  bij die personen veel onrust :  negativiteit, emoties, jaloezie, verdriet, boosheid van mensen rondom je, in je werkomgeving, of zomaar tijdens  het winkelen...

Deze energieën kunnen zo snel aan mensen gaan kleven, en dan verandert hun humeur, hun gedachten worden zwarter, ze voelen zich onzeker en gaan ook meer aan zichzelf twijfelen.. .

Meestal  wordt dan zowel het huis als de personen gezuiverd van entiteiten en negatieve energieën. Ik geef dan ook een aantal tips mee die ze zelf kunnen gebruiken. Want je komt tenslotte alle dagen met mensen en situaties in contact en het voelt dan wel veiliger als je het zelf een deel in de hand hebt.

Sneeuwvlokobsidiaan is een steen met een goede werking  om je te beschermen. Er zit een soort spiegelenergie in die de zielen of entiteiten confronteert met hun waarheid .

En daar houden ze niet van. Je kan er geen zware entiteiten mee wegnemen. De stenen ( kristallen) één maal in de week zuiveren. Om je huis en jezelf in balans te houden zijn bergkristal, amethist en rozenkwarts ook heel geschikt.

Witte salie werkt zuiverend. De Indianen gebruikten dit om negatieve geesten uit hun tipi’s te verdrijven. Heel reinigend. Als er geen lagere energieën meer zijn, dan hebben ze niets meer om zich aan vast te klampen en dan verdwijnen ze vanzelf. Het gebruik van Salie helpt ook om de trillingen van de ruimtes naar een hoger niveau te brengen en is dan ook ideaal om je eigen aura mee te reinigen.

Neem een schelp ( of een vuurvast potje), steek daarin een kooltje aan. Zorg ervoor dat het kooltje helemaal gloeiend heet wordt door er tegenaan te blazen, of, beter nog, gebruik hiervoor een veer. Daarna kun je stukjes salieblad erop leggen die dan verbranden en daarbij zal de salie rook laten verspreiden.

Met een veer kun je de salierook in iedere hoek van de kamer krijgen.

Goede intenties gebruiken, zoals bijvoorbeeld het opzeggen van een gebedje:  “In naam van Jezus Christus vraag ik U om ons huis te beschermen, dat alle energie terug positief mag worden en dat al het negatieve nu weg mag gaan”, helpen het ritueel.

Zet daarna de ramen open om de salielucht tezamen met  de negatieve energieën  naar buiten te laten gaan.

Dit is goed na het zuiveren van een huis, zodat de entiteiten of negatieve energieën zich niet meer vast kunnen zetten.

Verschijnselen die kunnen wijzen op aanwezigheid van entiteiten of negativiteit in huis:

 

* Kinderen durven soms niet in het donker te slapen, voelen zich angstig, moe,..

* Steeds wakker worden uit je slaap rond hetzelfde uur

* Tocht of koude voelen op bepaalde plaatsen in het huis.

* Last hebben van gespannenheid, vermoeidheid, .. het gevoel jezelf niet te zijn op sommige momenten.

* Moeilijk kunnen slapen, nachtmerries hebben,..

* Zonder aanwijsbare reden verdrietig, angstig of emotioneel worden.

* Bepaalde plaatsen in huis als onprettig aanvoelen.

* Onbewust een aanwezigheid voelen, en dit toch niet direct kunnen plaatsen

* Geen rust vinden in je eigen huis, gespannen voelen.

* Angsten, depressiviteit,...

* Negatieve gevoelens komen onbeheerst naar boven.

* Soms relatieproblemen

* Negatieve gedachten.

* Gevoel dat men niet vooruit geraakt ( blokkades)

 
verkozen tot béste waarzegster van Gent
AFWEZIG
Code: 1933
Medium uit Gent

Abrenisca

Een kaartlegster, waarzegster,  helderziende of paranormaal lichtwerkster met het zonneteken Boogschutter staat onder invloed van de planeet Jupiter. Dit maakt, dat personen geboren onder dit teken uiterlijk meestal tamelijk rustig overkomen, terwijl zij innerlijk dan weer zeer gevoelig blijken.  

Boogschutters doen meestal het goede om wille van het goede zelf.   Zij hebben bepaald iets profetisch in zich;  in het dagelijks leven blijken zij daarom vaak in staat om hun eigen innerlijke ingevingen te volgen

Oude Ziel

Abrenisca is een medium uit Gent.  Ze is een oude ziel die diep is verbonden met de Artevelde stad.  Gent is een historische stad met een diep en duister verleden dat teruggaat tot in de vroege middeleeuwen.  Alchemisten, heksen en tovenaars kwamen in die tijd van heinde en verre om er hun kennis te delen en uit te oefenen boven en onder de grond in de vele kelders en geborchten onder kerken en kathedralen.

Geheime genootschappen van alchemisten en duistere meesters met occulte en medicinale kennis boden een weerstand in tijden van pest en difterie.  Daar waar het alom aanwezige katholieke geloof en bijgeloof doorspekt met heiligenvereringen, kruistochten, boeteprocessies en bedevaarten faalde was de wijsheid, kennis en kunde van deze lui dikwijls het enige alternatief...    Het middeleeuwse Gent bood dan ook onderdak en bescherming aan vele bekende heksen en zieners uit die tijd.

Lotsvisioenen.

Eén van die erfenissen die Abrenisca door overlevering heeft meegekregen is  de kennis en techniek van de lotsvisioenen.  Niet veel van haar Vlaamse en Nederlandse collega's beheersen die techniek op zo'n diepgaande wijze.   Abrenisca beheerst de techniek om te kijken in iemands ziel...

Predestinatie.

Predestinatie, voorzienigheid, Kadar, Karma of noem het zoals je wilt.  Ons leven kent bepaalde patronen.  Als we geboren worden krijgen we van de Kosmos een soort van blauwdruk mee waarin de belangrijkste lijnen zijn uitgezet.  Een astroloog kan via de patronen in je radix of geboortehoroscoop al een tipje van de sluier oplichten en aan de hand van de sterren je bepaalde inzichten verschaffen.

Bekende Vlaamse astrologen werkzaam in onze contreien zijn o.a. Ludo Legein, Lydie Scherpereel, Rita Vercruysse, David van Ooteghem, Nel Helder, Peter den Haring en vele anderen...  Maar een medium als Abrenisca gaat hierin nog een stapje verder.  Zij kijkt rechtstreeks in iemands ziel.  Alle zieleroerselen komen zo naar de oppervlakte en overal kan een oplossing voor gezocht worden...

 

De  leer van karma en reïncarnatie.

Deze leer gaat er van uit dat het meeste dat wij in ons  leven meemaken en ervaren van tevoren is bepaald.   Soms krijgen mensen die een bijna-dood-ervaring doormaken dit allemaal reeds te zien.  Ons lot of de situatie waar we bij de geboorte instappen ligt in deze denkwijze reeds  voor het grootste deel vast.   Dat lot benoemen we ‘karma’.

De lotsgebeurtenissen, situaties en personen in ons huidige leven zijn de gevolgen van onze eigen handelingen in vorige levens.   Alles wat we toen gedaan, gezegd of gedacht hebben heeft zijn directe gevolgen voor ons tegenwoordige leven.   Dit bepaalt voornamelijk de omstandigheden en situaties waar we nu mee te maken krijgen.   Zowel de moeilijke, pijnlijke en minder aangename  situaties als de mooie en de gunstige.

Wij zijn immers zélf de veroorzakers van ons lot en niet de één of andere Godheid !

De hoge geestelijke engelenwezens die ons lot begeleiden en die vanwege hun verhevenheid over een ‘goddelijke’ status beschikken, volgen alleen de universele spirituele wetten van oorzaak en gevolg die alles op aarde en in de kosmos gebeurt doortrekken en bepalen.

Zij maken het dat wij in een leven na de dood kunnen terugkijken op ons afgelopen leven.  Op die manier bekijken wat goed en wat er verkeerd ging en welke nieuwe opgaven er  voor ons klaarliggen. Dat biedt ons de mogelijkheid om het een volgende keer beter te doen waar we eerder in de fout zijn gegaan. Tevens biedt dat ook mogelijkheden tot  persoonlijke en geestelijke groei.

Daarom zeggen wij bij de terugblik op ons afgelopen leven vanuit ons hogere geestelijke zelf altijd onmiddellijk ‘ja’ tegen ons toekomstige lot.  Met andere woorden: we zijn het volkomen eens met de opdrachten die ons volgende leven zullen bepalen ! Van daaruit begeven we ons naar ons nieuwe leven in een  lotssituatie die de hoge engelenwezens voor ons hebben uitgestippeld.

Zo biedt de wet van karma en reïncarnatie ons de kans om te groeien, zowel in goedheid en liefde als in bewustheid en wijsheid. Iedere nieuwe incarnatie komen we zo een stukje verder.

In tegenstelling tot de Christelijke predestinatieleer berust de universele wet van karma en reïncarnatie en  op de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elk mens op aarde. Dat geldt voor elk van ons.   Hoe bewuster we met de situaties, mensen en verantwoordelijkheden die we in ons leven meemaken weten mee om te gaan, hoe vrijer en wijzer we niet alleen in dit leven, maar vooral in een volgend leven zullen worden.  En dit in meerdere opzichten.

Dit biedt kansen op een minder belastend, onvrij karma in het volgende leven. En ook  meer vrijheid van geest waarmee we wijzer en liefdevoller zullen omgaan met alles wat op ons pad komt.  Zo groeien we niet alleen als individu op zich, maar ook als mensheid in geheel.

De  hoofdactiviteit van Abrenisca is niet echt waarzeggen in de zin dat ze alleen maar bezig zou zijn  met het voorspellen van de toekomst.   Haar  activiteit is ook niet direct het kaartleggen.  Abrenisca kan wel de toekomst aanvoelen betreffende bepaalde thema's (vooral dan liefdesrelaties).  Wat Abrenisca voornamelijk doet  is het aanvoelen van personen met behulp van haar Gave van de  heldervoeldendheid. Als mensen op zoek gaan naar waarzeggers of kaartlegsters, is het heel dikwijls omdat er problemen zijn in liefdesrelaties, of omdat men gevoelens heeft voor iemand en wil weten of er een kans is dat dit kan evolueren tot een relatie met deze persoon.   Waar het liefdesrelaties betreft kan Abrenisca  heel goed helpen.  Ze kan namelijk heel goed personen aanvoelen: persoonlijkheid, gemoedstoestand en of iemand al dan niet gevoelens voor jou bijkt te hebben.   Dit is dus wat Abrenisca voornamelijk doet : namelijk het aanvoelen van mensen i.v.m. liefdesrelaties en waarzeggen waar het de toekomst van een relatie betreft.    
Chrisje Bressinck
AFWEZIG
Code: 1902
medium

Chrisje Bressinck

Deze prachtige Dame is bekend als Vlaanderen's Topmedium.  Zij wordt geconsulteerd door heel wat bekende Vlamingen.  Haar reputatie reikt inmiddels tot ver buiten onze landsgrenzen. Chrisje Bressinck heeft haar Gave reeds van bij haar geboorte.  Zij is dan ook een medium 'pur sang'.  Je kan haar terugvinden op alle grote Paranormale Beurzen in Vlaanderen. Bij Chrisje staat de gezelligheid voorop.  Waarzeggerij is bij haar ook een kwestie van vertrouwen.  Zij maakt het steeds gezellig voor al wij bij haar op consultatie komt.  Een tasje koffie met een koekje, een pralinneke, een stukje taart...  Alles bij Chrisje is energie : zij is niet alleen helderziend, maar ook helderruikend, helderhorend en heldervoelend.   Zij merkt het onmiddellijk als er iemand bij haar langskomt waarbij de Chakra's niet in evenwicht zijn.  Chrisje Bressinck heeft ook helende handen :  velen voelen zich dan na een bezoek aan haar praktijk heel wat verlicht en niet zelden zijn de rug- of andere klachten heel wat minder...
AFWEZIG
Code: 1998
Medium

Mariëlle

Zodiac teken VISSEN

Een medium, waarzegster,  paragnost of paranormaal hulpverlener of –coach  met het sterrenteken Vissen is meestal  een warm en aanvoelend persoon.  Meestal beschikt die over de karaktereigenschap van  zich héél sterk te kunnen invoelen in zowel de persoon als in de situatie.

Medium Mariëlle biedt dan ook vooral een luisterend oor  bovenop haar sterke  inlevingsvermogen.

Als spiritueel hulpverleenster, werkzaam op een professionele  astrolijn  staat medium Mariëlle  altijd open voor een verhelderend gesprek.

Geen vraag is voor medium Mariëlle immers te veel  of te gek… elk nijpend probleem, zowel klein als groot, verdient en krijgt ook bij haar steeds voldoende aandacht.  Het feit alleen al dat jij  ergens mee zit en er vervolgens met medium Mariëlle kan over praten is al een eerste belangrijke stap in het zoekproces naar een oplossing.

Maar Mariëlle gaat uiteraard  veel verder dan enkel maar het beluisteren van  jouw verhaal.

Ze gaat  samen met jou ook de zaken ook verder analyseren.  Wat waren de oorzaken en wat zijn de gevolgen van eerdere beslissingen ?  Soms kunnen de problemen namelijk ook zodanig complex zijn of zich mettertijd opgestapeld hebben dat het héél lastig is om ‘het hele kluwen in één keer te ontwarren’.  Wat Mariëlle vervolgens samen met jou gaat doen is kijken waar bij jou de  prioriteiten liggen   : wat vind jijzelf belangrijk  en wat wil jijzelf veranderd zien?

Mariëlle is een medium, ze is geen gewone waarzegster, fee of heks en ze heeft ook geen toverstaf… Dat laatste is trouwens enkel in sprookjes !..

Mariëlle gaat jou via haar Gave spiritueel gaan coachen Ze gaat hierbij  volledig in trance waarbij ze haar geest leegmaakt om zich volledig en diepgaand op jouw probleem te kunnen concentreren en zich ten volle te kunnen invoelen op jouw situatie.  Daarbij wordt medium Mariëlle bijgestaan en krijgt zij ook hulp van de spirituele wereld via de Engelen en haar Gidsen

Marielle is héél sterk in het aanvoelen van energieën en dit maakt het voor haar eenvoudig om    contacten te leggen met de spirituele wereld.  Ze werkt met de Lenormandkaartjes en ze  verzorgt ook bloemenséances bij haar thuis en op Paranormaal  beurzen.  Ook voor evenementen, individuele en groeps consulten en (privé)feestjes is zij (steeds op afspraak) te boeken en af te huren…

Mariëlle is zeker gen onbekende in het Astro wereldje, ze staat jaarlijks met haar jaarvoorspellingen in het tijdschrift Dag Allemaal en was reeds te zien in tal van TV programma’s

Bloemenséance / bloemenpsychometrie :

 “bloemen geven meer af dan enkel en alleen geuren en kleuren”

Bloesempsychometrie is een oeroude spirituele discipline, waarbij persoonlijke boodschappen, die de bloemen bevatten, ontsloten worden.

Sommige paragnosten kunnen aan de hand van een meegebrachte bloem die enkele dagen in huis heeft gestaan of die iemand een tijdje heeft vastgehouden meer vertellen over die persoon.

Dit gebeurt tijdens een bloemenséance.

Een bloemenseance wordt meestal in groepjes van tien tot twintig deelnemers georganiseerd. Iedereen brengt drie bloemen mee. Hoe groot of duur deze zijn, heeft een enkel  belang,  het is wél belangrijk dat je ze zelf hebt uitgekozen.

Die boodschap zit namelijk verborgen in de energie die jij aan de bloemen meegeeft wanneer je ze uitkiest, maar ook in de bloem zelf. Want vorm, kleur, grootte, het kan  allemaal iets over jou vertellen :

    Gesloten knopjes duiden bijvoorbeeld op plannen die nog moeten worden uitgevoerd.

    Veel blaadjes suggereren afspraken, verbintenissen, vrienden en familie.

    Een enkelvoudige bloem verklapt dat je alleen bent.

    Wanneer de bloem hoog boven de blaadjes uitsteekt, dan ben je een  onafhankelijk persoon en koester je  veel ambities.

    Een bloem in volle bloei wijst dan weer op wijsheid.

    Het onderste derde van de bloem vertelt over je verleden, verkleuringen op de stengel duiden op belangrijke veranderingen.  Het middelste derde handelt over het heden en de top over de komende tien jaar.

    Rood is de kleur van passie en woede, oranje van zelfvertrouwen.  En ga zo maar door...